Geaccrediteerde nascholing
Menu

Nummer 1 | Metabole ziekten

De suffe pasgeborene: hypoglykemie 1 punt

Thema artikel

Pasgeborenen moeten zich aanpassen van een passieve glucosehomeostase in utero, gekenmerkt door continue transplacentale aanvoer, naar een situatie postnataal waarbij de pasgeborene zelf actief de glucoseconcentratie in het bloed binnen een nauwe...

Naar artikel

Van vastencurve tot stamceltherapie

Interview

Metabole ziekten zijn niet het type aandoeningen dat de wachtkamer van de gemiddelde kinderarts vult. Toch behoort een belangrijk deel ervan tot de aandoeningen waarvan wij althans de principes horen te begrijpen, al is het maar om tijdig een...

Naar artikel

De suffe pasgeborene: hyperammoniëmie 1 punt

Thema artikel

Vanwege de grote toxiciteit van ammoniak voor het brein is hyperammoniëmie een ernstig probleem. Een hyperammoniëmie presenteert zich bij neonaten vaak met neurologische verschijnselen na een symptoomvrij interval. Doordat de klinische...

Naar artikel

Hypercholesterolemie bij kinderen 1 punt

Vertaling richtlijn naar de algemene praktijk

Hypercholesterolemie is een belangrijke risicofactor voor het ontstaan van atherosclerose, een progressief proces dat uiteindelijk leidt tot hart- en vaatziekten (HVZ). Bij kinderen met hypercholesterolemie zijn de eerste tekenen van...

Naar artikel

Pyridoxineafhankelijke epilepsie

Casuïstiek

Van de jaarlijks circa driehonderd gevallen van neonatale epilepsie in ons land worden er ongeveer vijftien veroorzaakt door een erfelijke stofwisselingsziekte. Sommige van deze stofwisselingsziekten zijn – deels – behandelbaar, zoals...

Naar artikel

De slappe zuigeling 1 punt

Vanuit de klacht

De klinische beoordeling van de slappe of hypotone zuigeling vormt een diagnostische uitdaging. Hypotonie kan haar oorsprong zowel vinden in het centrale als in het perifere zenuwstelsel. Om het onderscheid daartussen goed te kunnen maken, moeten...

Naar artikel

Een slappe zuigeling met dysmorfe kenmerken

Praktische Pediatrie Plaatjes Puzzel

Een jongen van 1 jaar oud wordt verwezen vanwege algehele hypotonie, een vertraagde motorische ontwikkeling en een afbuigende groeicurve. Anamnestisch is er sprake van geregeld verslikken en recidiverende aspiraties. Bij lichamelijk onderzoek...

Naar artikel

Overleg met de kinderarts-endocrinoloog van een UMC bij een afwijkende CH-screening

Wat is de waarde van....

Congenitale hypothyreoïdie (CH) omvat een spectrum van zeer verschillende ziektebeelden, zowel op basis van schildkliergerelateerde oorzaken (CH van thyreoïdale oorsprong, CH-T) als op basis van stoornissen van het...

Naar artikel

Glucocorticoïd-stressschema bij kinderen

Farmacotherapie

Cortisol wordt ook wel stresshormoon genoemd omdat het extra aangemaakt wordt bij stress. Bij een onvoldoende stressrespons vanwege een bijnierinsufficiëntie bestaat het risico op het ontstaan van een Addisonse crise, een acuut...

Naar artikel

Een bittere pil

Klinisch redeneren in de praktijk

We bespreken een 16-jarig meisje met ademhalingsgebonden thoracale pijn en dyspnoe, plotseling in rust ontstaan. De pijn bleek uiteindelijk te berusten op longembolieën die waren opgetreden na het starten van orale anticonceptiva. We laten...

Naar artikel

Is honing een effectief middel om nachtelijk hoesten te verminderen?

Evidence-based pediatrics

Hoesten bij een bovenste luchtweginfectie is een veel voorkomende klacht bij kinderen. In de nacht kan hoesten leiden tot slaapproblemen bij het kind en de verzorgers. Vaak wordt een beroep gedaan op artsen om een hoestremmend medicijn voor te...

Naar artikel

Borstvoeding

Hoe wij ... tot een succes hebben gemaakt

Het beleid rond borstvoeding was in het Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis in Nijmegen aanvankelijk niet optimaal: er werd pas laat na de geboorte aangelegd en kinderen met hypoglykemie en hyperbilirubinemie kregen standaard bijvoeding ten koste van...

Naar artikel

Direct abonneren

Neem nu een abonnement op Praktische Pediatrie en ontvang:

  • 4x per jaar het nascholingstijdschrift Praktische Pediatrie;
  • 4 e-learnings op basis van vier hoofdartikelen per editie (4 punten per editie);
  • onbeperkt toegang tot deze website;

Direct abonneren

Blijf op de hoogte