Geaccrediteerde nascholing
Menu

Nummer 2 | Farmacotherapie

Rationeel voorschrijven aan kinderen

Gesprekken met Karin Rademaker en Matthijs de Hoog

Interview

Kinderen zijn geen kleine volwassenen en de dosering van aan kinderen voorgeschreven geneesmiddelen kan dan ook niet zonder meer worden afgeleid van die voor volwassenen. Toch geldt nog steeds voor het grootste deel van de aan kinderen...

Naar artikel

Toedieningsvormen voor verschillende leeftijden

Wat zijn de (on)mogelijkheden

Thema artikel

Een kindvriendelijke toedieningsvorm voor geneesmiddelen is effectief, veilig en gemakkelijk in het gebruik voor het kind en de ouder. Factoren die van invloed zijn op effectiviteit en gebruiksgemak zijn de flexibiliteit in het doseren, de...

Naar artikel

Antibacteriële therapie onder de loep

Thema artikel

Antibiotica zijn natuurlijk voorkomende stoffen die geproduceerd worden door micro-organismen. Chemotherapeutica zijn volledig synthetisch bereide stoffen die niet in de natuur voorkomen en een antimicrobiële werking hebben. Het onderscheid...

Naar artikel

Een gewijzigde richtlijn voor de acute opvang van een epileptische aanval

Thema artikel

In 2012 werd de nieuwe richtlijn voor de acute opvang bij convulsieve status epilepticus (cse) bij kinderen geaccordeerd door de nvk en nvn/nvkn. De belangrijkste wijziging ten opzichte van de richtlijn uit 2005 is dat als eerste keus voor het...

Naar artikel

Bijwerkingen bij kinderen

Casuïstiek

Bij kinderen zijn de organen die van belang zijn voor opname, excretie en metabolisatie van geneesmiddelen, nog niet volledig ontwikkeld. Hierdoor kunnen geneesmiddelen, toegediend in standaarddoseringen, over-, maar ook onder gedoseerd worden,...

Naar artikel

Een pasgeborene met een niet bewegende linkerarm

Vanuit de klacht

In dit artikel wordt een casus gepresenteerd van een neonaat met een niet bewegende arm als symptoom van osteomyelitis en wordt de empirische therapie vanuit de klacht besproken. 

Naar artikel

Een neonaat met twee huiddefecten ter plaatse van de kleine fontanel

Praktische Pediatrie Plaatjes Puzzel

Op de verloskamer werd een pasgeboren jongetje gezien met twee defecten van de hoofdhuid. Hij was geboren na een ongecompliceerde graviditeit, bij een termijn van 38+1 weken. Tijdens de partus was geen schedelelektrode geplaatst en geen...

Naar artikel

Infectieparameters in het bloed

Wat is de waarde van....

Koorts bij kinderen is een belangrijke reden voor ouders om de dokter te bezoeken. Slechts een klein deel van de kinderen met koorts heeft een ernstige bacteriële infectie. De uitdaging voor de arts is om de aan- of afwezigheid hiervan te...

Naar artikel

Enkele veelgebruikte antivirale middelen

Farmacotherapie

Het arsenaal aan antivirale middelen is beperkt. Het meest gebruikte middel aciclovir is werkzaam tegen herpesvirussen en is zinvol bij de behandeling van neonatale herpesinfecties, herpesstomatitis en waterpokken. Ook bij reactivatie van...

Naar artikel

Hemiparese bij een 6-jarige jongen: beeldvorming met spoed?

Klinisch redeneren in de praktijk

We bespreken de ziektegeschiedenis van een 6-jarige jongen die zich presenteerde met een voorbijgaande hemiparese. Zes maanden voor presentatie had hij de waterpokken doorgemaakt. Een mri toonde een infarct van het linker putamen, de mra een...

Naar artikel

Vroeg-interventie gericht op de ouder-kindinteractie bij zeer vroeg geboren kinderen

Evidence-based pediatrics

Een zeer vroeg geboren kind is kwetsbaar en loopt een groter risico op ontwikkelingsproblemen. Een sensitieve en responsieve ouder-kindinteractie kan een positief effect hebben op de ontwikkeling van deze kinderen. De vraag van dit artikel is of...

Naar artikel

Direct abonneren

Neem nu een abonnement op Praktische Pediatrie en ontvang:

  • 4x per jaar het nascholingstijdschrift Praktische Pediatrie;
  • 4 e-learnings op basis van vier hoofdartikelen per editie (4 punten per editie);
  • onbeperkt toegang tot deze website;

Direct abonneren

Blijf op de hoogte