Geaccrediteerde nascholing
Menu

Nummer 2 | Kleine kwalen

Kinderartsen en de jeugdgezondheidszorg: een complexe relatie

Interview

In het kader van het thema van dit nummer, ‘kleine kwalen’, had de redactie gesprekken gepland over de relatie tussen kinderartsen en de jeugdgezondheidszorg met Pauline Verloove-Vanhorick en Willem Fetter, respectievelijk de vorige en de...

Naar artikel

Kleine huidafwijkingen: diagnose à vue en therapie

Thema artikel

In dit artikel worden achtereenvolgens impetigo, mollusca contagiosa, tinea capitis, luiereczeem en hemangiomen besproken. De doelstelling van het artikel is om de herkenning van deze huidbeelden te bevorderen en een leidraad te geven voor het...

Naar artikel

De goed gedijende zuigeling die spuugt

Thema artikel

Spugen bij zuigelingen (regurgitatie) is een fysiologisch fenomeen, veroorzaakt door de relatief grote hoeveelheid voeding en hoge buikdruk en bevorderd door onrijpheid van de antirefluxbarrière. Regurgitatie moet worden onderscheiden van...

Naar artikel

De baby met een geïsoleerde ontwikkelingsachterstand

Casuïstiek

Het probleem van de baby met een geïsoleerde ontwikkelingsachterstand, dat wil zeggen een ontwikkelingsachterstand in afwezigheid van een voor de hand liggende oorzaak zoals prematuriteit of een erfelijk syndroom, wordt gekenmerkt door...

Naar artikel

Polydactylie

Casuïstiek

Polydactylie (veelvingerigheid) is een aangeboren afwijking aan de hand of voet, uni- of bilateraal, uiteenlopend van een huidaanhangsel tot een of meer extra stralen. Polydactylie wordt ingedeeld in radiale (duimzijde), centrale (middelste drie...

Naar artikel

Obesitas: gendiagnostiek of geen diagnostiek?

Bijzondere patiënten

Het opsporen van onderliggende ziekten als oorzaak van obesitas bij kinderen is een uitdaging omdat ze slechts bij een klein percentage van de kinderen voorkomen. Gestructureerde anamnese en lichamelijk onderzoek gericht op mogelijke oorzaken...

Naar artikel

Centrumbehandeling van obesitas

Bijzondere indicaties

Kinderen met morbide obesitas ( sds-bmi ≥ 3,0 of sds-bmi > 2,3 met obesitas gerelateerde morbiditeit) waarbij ambulante behandeling niet succesvol is gebleken, komen in aanmerking voor intensieve, klinische behandeling in een...

Naar artikel

Het afgeplatte babyhoofd: meten van de afplatting en volgen van het beloop

Vanuit de klacht

Voorkeurshouding en plagiocefalie op de zuigelingenleeftijd komen de laatste vijftien jaar zeer frequent voor en zijn geassocieerd met de preventieve adviezen ten aanzien van wiegendood. Met behulp van een recent ontwikkelde objectieve...

Naar artikel

Verdraaid, een spugende zuigeling

Klinisch redeneren in de praktijk

Een negen dagen oude neonaat presenteert zich met spugen. Aan de hand van deze casus bespreken wij de differentiaaldiagnose van spugen bij pasgeborenen en daarbij mogelijk aanwezige alarmsymptomen wijzend op een gastro-intestinale obstructie. De...

Naar artikel

Het effect van helmredressietherapie bij positionele plagiocefalie

Evidence-based pediatrics

Een afgeplat achterhoofd door rugligging, ook wel positionele plagiocefalie genoemd, wordt bij 17% van de zuigelingen gezien. De incidentie van positionele plagiocefalie is toegenomen sinds rugligging wordt aanbevolen ter preventie van...

Naar artikel

Kort tongriempje: inknippen of niet?

Vraag en antwoord

Ankyloglossie, kort tongriempje of ‘tongue-tie’ in het Engels, is een abnormaal kort frenulum linguae. Het frenulum linguae is een mediane plooi van slijmvlies die de onderkant van de tong met de mondbodem verbindt (figuur 1)....

Naar artikel

De niet-scrotale testis

Thema artikel

De niet-scrotale testis (nst) is een van de meest voorkomende urogenitale aandoeningen bij jongens. Tegenwoordig wordt de nst onderverdeeld in een aangeboren en een verworven vorm. Er is sprake van een aangeboren nst wanneer de testis vanaf de...

Naar artikel

Direct abonneren

Neem nu een abonnement op Praktische Pediatrie en ontvang:

  • 4x per jaar het nascholingstijdschrift Praktische Pediatrie;
  • 4 e-learnings op basis van vier hoofdartikelen per editie (4 punten per editie);
  • onbeperkt toegang tot deze website;

Direct abonneren

Blijf op de hoogte