Geaccrediteerde nascholing
Menu

Nummer 2 | Obesitas

Over overgewicht - In gesprek met Remy HiraSing

In gesprek met Remy HiraSing

Interview

Praten met Remy HiraSing is nog het best te vergelijken met het worden ondergedompeld in een zee van enthousiasme. Het interview moest aanvankelijk worden uitgesteld omdat hij een lang verblijf in Suriname voor de boeg had, maar toen ik eenmaal...

Naar artikel

Overgewichtpreventie, een lokale aanpak naar Frans voorbeeld

Thema artikel

Het aantal kinderen met overgewicht en obesitas neemt wereldwijd toe, ook in Nederland. Het Franse preventieve EPODE-programma richt zich behalve op het kind ook op de omgeving van het kind. Zo maakt het de hele gemeenschap bewust van het belang...

Naar artikel

Programmering van eetgedrag

Thema artikel

De prevalentie van overgewicht en obesitas bij kinderen neemt nog steeds toe. Ongeveer één op vijf à zes Nederlandse kinderen is te dik. Het overgewicht treedt op steeds jongere leeftijd op. Een ‘zittende’ leefstijl en de gehele dag door...

Naar artikel

De richtlijn Diagnostiek en behandeling van obesitas bij kinderen

Thema artikel

Deze richtlijn is onderdeel van de multidisciplinaire richtlijn Diagnostiek en behandeling van obesitas bij volwassenen en kinderen van het Kwaliteitsinstituut voor Gezondheidszorg CBO, die beoogt een leidraad te zijn voor de dagelijkse praktijk...

Naar artikel

Het metabool syndroom bij overgewicht en obesitas

Casuïstiek

De benaming ‘metabool syndroom’ verwijst naar het gezamenlijk vóórkomen van enkele risicofactoren voor hart- en vaatziekten: glucose-intolerantie (diabetes mellitus type 2, verstoorde glucosetolerantie of verhoogde nuchtere glucose),...

Naar artikel

Een extreem dik kind: is operatieve behandeling wenselijk?

Casuïstiek

Obesitas is een toenemend probleem in de westerse wereld en komt ook bij kinderen steeds vaker voor. De voorkeursbehandeling van obesitas is gecombineerde leefstijlinterventie gericht op voeding en beweging, maar dit geeft vooral bij morbide...

Naar artikel

Accidentele ingestie van een etsend middel op de kinderleeftijd: is endoscopie altijd nodig?

Bijzondere patiënten

Endoscopisch onderzoek bij accidentele ingestie van etsende stoffen is niet in alle gevallen noodzakelijk. Bij twijfelachtige verdenkingen op accidentele ingestie is bij afwezigheid van symptomen endoscopie niet geïndiceerd. Bij symptomen is...

Naar artikel

Het gebruik van rhDNase in de kindergeneeskunde

Bijzondere indicaties

Het mucolytische medicijn rhDNase is bewezen effectief bij patiënten met cystische fibrose. rhDNase wordt ook off-label toegepast bij andere kinderlongziekten waarbij een verstoorde mucociliaire klaring een rol speelt. Gerandomiseerde studies...

Naar artikel

Bij patiënten met JIA die behandeld worden met NSAID’s is profylactisch gebruik van een PPI niet nodig

Voor en tegen

Prostaglandinesynthetaseremmers zijn de eerste keuze bij de behandeling van reumatische aandoeningen, zowel bij volwassenen als kinderen. Ernstige complicaties, zoals gastro-intestinale bloedingen en ulcera, zijn zeldzaam en doen zich vooral voor...

Naar artikel

Zuurremming bij langdurig gebruik van NSAID’s

Voor en tegen

Prostaglandinesynthetaseremmers (non-steroidal anti-inflammatory drugs, NSAID’s) worden vaak langdurig gegeven aan kinderen met juveniele idiopatische artritis (JIA). De belangrijkste bijwerkingen bestaan uit gastro-intestinale klachten zoals...

Naar artikel

Een jongen met koorts, hoofdpijn, braken en verwardheid

Klinisch redeneren in de praktijk

In dit artikel wordt een jongen van 12 jaar met koorts, hoofdpijn, braken en afasie gepresenteerd. Liquoronderzoek toonde een verhoogd leukocyten- en erytrocytengetal, een verhoogde totaaleiwitconcentratie en een normaal glucose. MRI-onderzoek...

Naar artikel

Het nut van de buikoverzichtsfoto bij het stellen van de diagnose functionele obstipatie

Evidence-based pediatrics

De diagnose obstipatie wordt gesteld op grond van een combinatie van symptomen en bevindingen bij lichamelijk onderzoek. Bij twijfel wordt regelmatig een buikoverzichtsfoto gemaakt. De kwalitatief betere studies laten echter geen meerwaarde zien...

Naar artikel

Managementtips voor de kinderarts

Vraag en antwoord

Het is mogelijk uw werk efficiënt te organiseren als u duidelijke keuzes maakt over uw eigen workload en takenpakket en uw agendaplanning hierop laat inrichten. Kijk voortdurend kritisch naar uw activiteiten en tijdsbesteding. Sommige taken zijn...

Naar artikel

Direct abonneren

Neem nu een abonnement op Praktische Pediatrie en ontvang:

  • 4x per jaar het nascholingstijdschrift Praktische Pediatrie;
  • 4 e-learnings op basis van vier hoofdartikelen per editie (4 punten per editie);
  • onbeperkt toegang tot deze website;

Direct abonneren

Blijf op de hoogte