Geaccrediteerde nascholing
Menu

Nummer 2 | Peuter/Kleuter

Kwetsbare kinderen

In gesprek met Anne Marie Oudesluys-Murphy en Jaap Huisman

Interview

Ons vraaggesprek had als thema de consequenties van langdurige ziekte voor de ontwikkeling van kinderen, vooral kinderen in de peuter- en kleuterleeftijd. Het bleek echter niet zo gemakkelijk om leeftijdsgrenzen aan te houden en al helemaal niet...

Naar artikel

Ingestie van vreemde voorwerpen

Thema artikel

Bij corpora aliena (vreemde voorwerpen) in de tractus digestivus bestaat er vaak onduidelijkheid over de vraag of het vreemde voorwerp verwijderd moet worden en zo ja, op welke termijn. Bij de keuze voor verwijdering moet men rekening houden met...

Naar artikel

Recidiverend piepen en benauwdheid bij kinderen jonger dan 4 jaar

Nomenclatuur, diagnostiek en behandeling

Thema artikel

De benadering van astmaklachten bij jonge kinderen verschilt niet wezenlijk van die bij schoolkinderen en adolescenten met astma. Bij kinderen die uitsluitend klachten hebben bij bovenste luchtweginfecties en niet gesensibiliseerd zijn voor...

Naar artikel

Premature pubarche en premature thelarche

Casuïstiek

Premature pubarche, gedefinieerd als het optreden van pubesbeharing bij meisjes voor de leeftijd van 8 jaar en bij jongens voor de leeftijd van 9 jaar, is meestal het gevolg van een fysiologische premature adrenarche; soms is er echter sprake van...

Naar artikel

Koortsconvulsies: wanneer nader onderzoek en behandeling?

Bijzondere indicaties

Van alle kinderen maakt 2 tot 5% een koortsconvulsie door, gedefinieerd als temperatuur > 38°C, leeftijd 6-60 maanden, geen intracraniële infectie, geen metabole stoornis of eerder convulsies zonder koorts. Een simpele koortsconvulsie duurt...

Naar artikel

Een mannenkwaal bij een adolescent

Klinisch redeneren in de praktijk

Een 17-jarige jongen presenteerde zich met wisselende buikpijnklachten, vooral na vet eten. Eerst werd gedacht aan obstipatie. Aanvullend onderzoek enige tijd later wees naar een parasitaire infectie als oorzaak. De behandeling ervan leek...

Naar artikel

Is de pas-score een goed hulpmiddel voor appendicitisdiagnostiek bij kinderen?

Evidence-based pediatrics

De diagnose appendicitis is bij kinderen moeilijk te stellen. De pediatrische appendicitisscore (pas-score) zou hierbij een nuttig hulpmiddel kunnen zijn. Kritische bestudering van de literatuur brengt ons echter tot de conclusie dat er eerst...

Naar artikel

Chronische diarree bij peuters en kleuters

Thema artikel

Chronische (langer dan twee weken bestaande) diarree komt bij peuters en kleuters veel voor. In afwezigheid van groeiachterstand en andere afwijkende bevindingen is functionele diarree (‘peuterdiarree’) de meest waarschijnlijke verklaring. De...

Naar artikel

Recidiverende luchtweginfecties bij peuters en kleuters

Wanneer is verder onderzoek nodig?

Vanuit de klacht

Luchtweginfecties bij peuters en kleuters komen frequent voor en passen meestal in het normale beloop van (virale) luchtweginfecties op deze leeftijd. Geruststelling van ouders en voorlichting over de blootstelling aan infecties...

Naar artikel

Een benauwde peuter

Praktische Pediatrie Plaatjes Puzzel

Een peuter van 16 maanden presenteert zich met de volgende anamnese: sinds de leeftijd van 8 maanden is ze regelmatig benauwd, waarvoor de huisarts salbutamol heeft voorgeschreven. Ze hoest veel, vooral ’s avonds in bed, waarna ze vaak moet...

Naar artikel

Direct abonneren

Neem nu een abonnement op Praktische Pediatrie en ontvang:

  • 4x per jaar het nascholingstijdschrift Praktische Pediatrie;
  • 4 e-learnings op basis van vier hoofdartikelen per editie (4 punten per editie);
  • onbeperkt toegang tot deze website;

Direct abonneren

Blijf op de hoogte