Geaccrediteerde nascholing
Menu

Nummer 3 | Ethiek en recht

Het nut van brede belangstelling

Gesprekken met Martine de Vries en Eduard Verhagen

Interview

In het kader van dit nummer over ethiek en recht en palliatieve zorg interviewde ik twee ‘kinderartsen-plus’. Zowel Eduard Verhagen als Martine de Vries heeft een tweede studie afgerond, en bij beiden speelt die tweede studie een rol in hun...

Naar artikel

Zorg tegen wil en dan(k)? 1 punt

Nascholingsartikel

De WGBO laat ruimte om een wilsonbekwame patiënt tegen zijn wil te behandelen bij acuut levensgevaar of dreigende ernstige blijvende schade. Zodra de patiënt somatisch stabieler is, maar niet in staat mee te werken vanwege een geestesstoornis,...

Naar artikel

Een kleine typologie van regels en richtlijnen: vijf filosofische visies 1 punt

Nascholingsartikel

Geneeskunde is een regelgeleide praktijk. Als arts moet je je dus wel tot regels verhouden, door steeds weer te bepalen welke regel je wel of niet gaat volgen en waarom. Maar waarom zou je je aan een regel houden? Wanneer is het gerechtvaardigd...

Naar artikel

Pediatric condition falsification: perplexe dokter en mishandeld kind

Vertaling richtlijn naar de algemene praktijk

Pediatric condition falsification (PCF) is een vorm van kindermishandeling waarbij de ouder of verzorger een gezond kind presenteert met medische problematiek, of een ziek kind met meer of andere symptomen dan  verwacht. De schade aan het kind...

Naar artikel

Doen en laten in de laatste levensfase van kinderen 1 punt

Nascholingsartikel

Jaarlijks sterven in Nederland zo’n 1000 kinderen. Vaak is dat overlijden de uitkomst van een langdurig ziekteproces. Kinderpalliatieve zorg is de zorg vanaf de diagnose van een levensduurverkortende of levensbedreigende aandoening tot na het...

Naar artikel

Wanneer een patiënt met een klacht over de dokter komt 1 punt

Nascholingsartikel

In dit artikel beschrijven we het doel en enkele belangrijke onderdelen van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). De wegen waarlangs een klacht kan worden afgehandeld, passeren de revue en er worden tips gegeven voor het...

Naar artikel

Kortademigheid en pleuravocht

Praktische Pediatrie Plaatjes Puzzel

Een jongen van 5 jaar had sinds enkele weken progressieve dyspnoeklachten. Vanwege periorbitaal oedeem in combinatie met de kortademigheid dacht de huisarts aan een allergische rhinitis, maar de klachten reageerden niet op desloratadine....

Naar artikel

Beeldvormend onderzoek met PET-CT bij kinderen

Wat is de waarde van....

Om ziektebeelden in kaart te brengen, moet de meest geschikte beeldvormingsmodaliteit worden gekozen. Voor het verkrijgen van informatie over de fysiologie van organen kan de PET-CT-scanner worden ingezet. Bij de patiënt wordt dan een metabool...

Naar artikel

Sedatie zonder fixatie: lachgassedatie bij kinderen

Farmacotherapie

Bij de uitvoering van pijnlijke en mogelijk traumatische procedures bij kinderen op de spoedeisende hulp en de kinderafdeling is aandacht voor anxiolyse belangrijk. De gehele procedure moet zo pijn- en stressvrij mogelijk zijn. De CBO-richtlijn...

Naar artikel

Het ketogeen dieet: hoe te handelen in acute situaties

Klinisch redeneren in de praktijk

Kinderartsen in de algemene praktijk kunnen worden geconfronteerd met kinderen die worden behandeld met een ketogeen dieet vanwege epilepsie of een stofwisselingsziekte. Niet zelden is dat vanwege een acuut probleem tijdens diensturen. Dat men...

Naar artikel

Lucht voor meer lucht, of toch zuurstof?

De effectiviteit van zuurstof bij een spontane pneumothorax

Evidence-based pediatrics

Een primaire spontane pneumothorax komt regelmatig voor, vooral in de puberteit, en wordt al decennialang behandeld door extra zuurstof te geven. Het wetenschappelijke bewijs voor de effectiviteit van de behandeling met zuurstof bij spontane...

Naar artikel

Diabeter: over het nut van concentratie van zorg

Hoe wij ... tot een succes hebben gemaakt

Diabeter is een zelfstandig behandelcentrum voor kinderen en jongvolwassenen met diabetes type 1. Het is opgezet als focuskliniek die werkt volgens de principes van value-based health care . Inmiddels bestaat Diabeter ruim tien jaar. In dit...

Naar artikel

Direct abonneren

Neem nu een abonnement op Praktische Pediatrie en ontvang:

  • 4x per jaar het nascholingstijdschrift Praktische Pediatrie;
  • 4 e-learnings op basis van vier hoofdartikelen per editie (4 punten per editie);
  • onbeperkt toegang tot deze website;

Direct abonneren

Blijf op de hoogte