Geaccrediteerde nascholing
Menu

Nummer 3 | Neonatologie

Neonatale nazorg

Gesprekken met Elly Smit-Kleinlugtenbeld en Corine Koopman-Esseboom

Interview

De zorg voor te vroeg geboren kinderen stopt niet bij de ziekenhuisuitgang. Niet alleen spelen er na de NICU-periode vaak nog medische problemen, ook de neurologische ontwikkeling en psychosociale problematiek vergen de nodige aandacht. En dan...

Naar artikel

De Newborn Life Support-cursussen: optimalisering van de medische zorg voor acuut zieke pasgeboren 1 punt

Nascholingsartikel

In Nederland wordt al zestien jaar de Newborn Life Support-cursus (NLS) gegeven aan professionals die betrokken zijn bij de opvang van pasgeborenen. In deze cursus wordt, op basis van de fysiologische kennis over de foetale respons op hypoxie,...

Naar artikel

Prenatale screening en prenatale diagnostiek 1 punt

Nascholingsartikel

Vrijwel elke pasgeborene is in de zwangerschap gescreend op aangeboren afwijkingen. Als er afwijkingen bij de screening vermoed worden, dan wordt diagnostiek verricht in de derde lijn. Men schat dat ongeveer de helft van de aangeboren afwijkingen...

Naar artikel

Congenitale cytomegalovirusinfectie

Vertaling richtlijn naar de algemene praktijk

Een congenitale CMV-infectie (cCMV-infectie) kan bij de geboorte gepaard gaan met ziekteverschijnselen, maar meestal verloopt de infectie asymptomatisch. Zowel bij symptomatische als asymptomatische pasgeborenen kan een cCMV-infectie leiden tot...

Naar artikel

Voeding bij de pasgeborene: wat, wanneer, hoe en waar? 1 punt

Casuïstiek

Bij het voorschrijven van voeding aan pasgeborenen hebben we als kinderartsen veel keuzemogelijkheden. Welke soort voeding geven we en in welke hoeveelheden en in welke frequentie? Wanneer starten we met welke suppleties? Welke alternatieven zijn...

Naar artikel

Gallig braken bij een pasgeborene 1 punt

Vanuit de klacht

Gallig braken bij een pasgeborene is suggestief voor een intestinale obstructie en is een indicatie voor aanvullend röntgenologisch onderzoek. Kinderchirurgische consultatie vindt laagdrempelig plaats. De prognose van een kind met een...

Naar artikel

Een peuter met gele vlekken

Praktische Pediatrie Plaatjes Puzzel

Een driejarige jongen met trisomie 21 werd opgenomen op de kinderafdeling in verband met een luchtweginfectie. Tijdens de visite aan bed vertelde moeder terloops dat hij al langere tijd gele vlekken had op zijn huid. De jongen had geen andere...

Naar artikel

Prolactinebepalingen bij kinderen

Wat is de waarde van....

Hyperprolactinemie is zeldzaam op de kinderleeftijd en kan zich klinisch uiten als groeiretardatie bij een verlate of stagnerende puberteitsontwikkeling, primaire of secundaire amenorroe en galactorroe. De etiologie van hyperprolactinemie kan...

Naar artikel

Immunotherapie bij acute lymfatische leukemie; nieuwe ontwikkelingen

Farmacotherapie

De afgelopen jaren zijn verschillende nieuwe immunotherapeutische middelen geregistreerd voor de behandeling van leukemie en lymfomen. Binnen de pediatrische hemato-oncologie is acute lymfatische leukemie (ALL) de meest voorkomende diagnose. In...

Naar artikel

Maternaal anti-TNF-alfagebruik: gevolgen voor (vaccinaties) van de zuigeling

Evidence-based pediatrics

TNF-alfablokkers worden gebruikt voor verschillende auto-immuunaandoeningen, ook tijdens de zwangerschap, en zijn van belang omdat actieve ziekte geassocieerd is met negatieve zwangerschapsuitkomsten. Anti-TNF-alfa bereikt vanaf het tweede...

Naar artikel

De Quick Wee: de opvang van clean catch-urine bij zuigelingen

Hoe doe je dat?

Het tijdig herkennen van een urineweginfectie bij jonge kinderen is belangrijk om complicaties op korte en lange termijn te voorkomen. De diagnose urineweginfectie wordt bevestigd door de combinatie van leeftijdsgebonden verschijnselen en de...

Naar artikel

Wat zeg je tegen ouders als er twijfel is over het geslacht (DSD)?

Hoe zeg je dat?

De kinderarts kan door de gynaecoloog of verloskundige in consult gevraagd worden als er bij een pasgeborene (of een ouder kind) twijfel is over het geslacht. Deze twijfel kan direct na de geboorte optreden, soms ontstaat onzekerheid over het...

Naar artikel

Kinderorthopedie en pediatrie: samen voor een optimaal resultaat voor de patiënt

Buitengewesten

De kinderorthopedisch chirurg werkt nauw samen met de kinderarts bij de behandeling van kinderen met klachten aan het steun- en bewegingsapparaat. Korte lijnen en gezamenlijke spreekuren hebben hierbij meerwaarde om de kinderen en hun ouders zo...

Naar artikel

Direct abonneren

Neem nu een abonnement op Praktische Pediatrie en ontvang:

  • 4x per jaar het nascholingstijdschrift Praktische Pediatrie;
  • 4 e-learnings op basis van vier hoofdartikelen per editie (4 punten per editie);
  • onbeperkt toegang tot deze website;

Direct abonneren

Blijf op de hoogte