Geaccrediteerde nascholing
Menu

Nummer 4 | Allergie

Hoe staat het inmiddels met de kinderallergologie?

Gesprekken met Tom Hendriks en Hans de Groot

Interview

Het allereerste nummer van Praktische Pediatrie was gewijd aan de allergologie. Bij die gelegenheid werden twee pioniers geïnterviewd: Johanna Rijntjes en Maarten Hoekstra. Het huidige nummer heeft weer allergologie als thema. Wat is er...

Naar artikel

Immunotherapie bij kinderen

Thema artikel

Allergeenspecifieke immunotherapie is een effectieve en potentieel curatieve behandeling voor anafylaxie door insectengif en voor allergische rinoconjunctivitis die onvoldoende te controleren is met vermijding van blootstelling aan het specifieke...

Naar artikel

Anafylaxie bij kinderen

Thema artikel

Anafylaxie is een acute, ernstige systemische allergische reactie die levensbedreigend kan zijn. Anafylaxie kan worden onderscheiden van andere allergische reacties door het optreden van respiratoire (stridor, piepen, dyspneu) of circulatoire...

Naar artikel

Vertaling richtlijn Diagnostiek van koemelkallergie naar de praktijk

Thema artikel

Kinderen met vermeende voedselallergie krijgen vaak dure dieetpreparaten of ingewikkelde diëten die achteraf onnodig blijken te zijn. Dit illustreert het belang van een richtlijn voor de diagnostiek van koemelkallergie. De NVK bracht deze uit in...

Naar artikel

Urticaria en angio-oedeem bij kinderen

Casuïstiek

Urticaria en angio-oedeem zijn uitingen van mestceldegranulatie in respectievelijk huid en slijmvliezen. Hoewel deze verschijnselen door ouders en gezondheidszorgprofessionals vaak worden aangeduid als ‘allergieaanvallen’, is dit een...

Naar artikel

Vlekjes tijdens of na geneesmiddelengebruik

Vanuit de klacht

Een verdenking op een antibioticumallergie leidt tot beperkingen in de keuze van een antibioticum, hogere kosten en resistentieontwikkeling. Het is dan ook van belang onderscheid te maken tussen een echte antibioticumallergie en een (onterechte)...

Naar artikel

Een neonaat met een gezwollen scrotum

Praktische Pediatrie Plaatjes Puzzel

De kinderarts werd in consult gevraagd bij een neonaat van enkele uren oud, in verband met een afwijkend scrotum. Het jongetje was à terme geboren na een ongecompliceerde graviditeit en had een goede start. Bij lichamelijk onderzoek werd een...

Naar artikel

Bepaling van de luchtweg(hyper)reactiviteit

Wat is de waarde van....

Luchtweghyperreactiviteit (LHR) is een van de klassieke kenmerken van astma, maar wordt ook frequent gezien bij andere longziekten. Enige luchtwegvernauwing als reactie op fysieke of chemische stimuli is normaal, maar bij LHR is er sprake van een...

Naar artikel

Systemische antihistaminica

Farmacotherapie

Bij allergieën kan naast preventie, eliminatie en lokale behandeling ook medicamenteuze behandeling noodzakelijk zijn. Hiervoor worden vooral systemische antihistaminica gebruikt. De moderne derdegeneratie-antihistaminica hebben een gunstig...

Naar artikel

Vochtbeleid bij fototherapie

Evidence-based pediatrics

Op dit moment wordt geadviseerd neonaten die fototherapie krijgen, extra vocht te geven naast de dagelijkse vochtbehoefte. De vraag is of dit noodzakelijk is en zo ja, in welke hoeveelheid. Een gerandomiseerde studie laat zien dat het geven van...

Naar artikel

Direct abonneren

Neem nu een abonnement op Praktische Pediatrie en ontvang:

  • 4x per jaar het nascholingstijdschrift Praktische Pediatrie;
  • 4 e-learnings op basis van vier hoofdartikelen per editie (4 punten per editie);
  • onbeperkt toegang tot deze website;

Direct abonneren

Blijf op de hoogte