Geaccrediteerde nascholing
Menu

Auteursinstructie en publicatievoorwaarden

Over het algemeen worden auteurs uitgenodigd voor publicatie in Praktische Pediatrie. Bijdragen op eigen initiatief zijn echter zeer welkom. In verband met planning verdient het aanbeveling eerst contact op te nemen met de hoofdredacteur via het redactiesecretariaat.

Het is van belang dat u zich realiseert dat Praktische Pediatrie een nascholingstijdschrift is en dat om die reden de conventies van het publiceren in wetenschappelijke tijdschriften voor een deel verlaten worden. De onderstaande regels zijn dwingend; zonder de beschreven elementen kan het artikel niet worden geaccepteerd.

Download hieronder de auteursinstructies per rubriek

Buitengewesten
Casuïstiek 
Evidence-based pediatrics 
Farmacotherapie 
Hoe doe je dat
Hoe hebben wij … tot een succes gemaakt
Hoe zeg je dat
Hoofdartikel 
Klinisch redeneren in de praktijk 
Online casuïstiek
PPPP 
Vanuit de klacht 
Vertaling richtlijn naar algemene praktijk 
Wat is de waarde van… 

Publicatievoorwaarden

Door inzending van kopij verklaart een auteur dat hij het recht van publicatie aan Prelum Uitgevers overdraagt. Dit recht van publicatie betreft alle papieren en elektronische uitgaven van Prelum Uitgevers in relatie tot Praktische Pediatrie. Wordt kopij afgewezen door de redactie, dan valt dit recht weer aan de auteur terug.

De auteur garandeert dat de door hem ingezonden kopij niet elders is aangeboden, geaccepteerd of gepubliceerd. Tevens garandeert hij dat de in de kopij genoemde personen toestemming hebben gegeven voor publicatie van reeds eerder gepubliceerd materiaal (tekst, grafieken, foto´s enz.).

De auteur verklaart zich bij inzending akkoord te zijn met redactionele beoordeling en bewerking voor de papieren en elektronische uitgaven. De redactie heeft het recht kopij redactioneel te (doen) bewerken.

De auteur heeft het recht om het werk na publicatie over te nemen voor niet-commerciële onderwijsdoeleinden (bijvoorbeeld opname in syllabi) en/of een compilatie van eigen werken of voordrachten.

Redactie-adres

U kunt uw artikelen, bij voorkeur per e-mail, sturen ter attentie van de redactiesecretaris.