Geaccrediteerde nascholing
Menu

Auteursinstructie en publicatievoorwaarden

Over het algemeen worden auteurs uitgenodigd voor publicatie in Praktische Pediatrie. Bijdragen op eigen initiatief zijn echter zeer welkom. In verband met planning verdient het aanbeveling eerst contact op te nemen met de hoofdredacteur via het redactiesecretariaat.

Het is van belang dat u zich realiseert dat Praktische Pediatrie een nascholingstijdschrift is en dat om die reden de conventies van het publiceren in wetenschappelijke tijdschriften voor een deel verlaten worden. De onderstaande regels zijn dwingend; zonder de beschreven elementen kan het artikel niet worden geaccepteerd.

Download hieronder de auteursinstructies per rubriek

Buitengewesten
Casuïstiek
Evidence-based pediatrics
Farmacotherapie
Hoe doe je dat
Hoe zeg je dat
Hoofdartikel
Online casuïstiek
PPPP
Vanuit de klacht
Vertaling richtlijn naar algemene praktijkWat is de waarde van…

 

Publicatievoorwaarden

Door inzending van kopij verklaart een auteur dat hij het recht van publicatie aan Prelum Uitgevers overdraagt. Dit recht van publicatie betreft alle papieren en elektronische uitgaven van Prelum Uitgevers in relatie tot Praktische Pediatrie. Wordt de kopij afgewezen door de redactie, dan valt dit recht weer aan de auteur terug. De auteur garandeert dat de door hem ingezonden kopij niet elders is aangeboden, geaccepteerd of gepubliceerd. Tevens garandeert hij dat de in de kopij genoemde personen/bronnen toestemming hebben gegeven voor publicatie van reeds eerder gepubliceerd materiaal (tekst, grafieken, foto’s, enz.). De auteur verklaart tot slot bij inzending akkoord te zijn met redactionele beoordeling en bewerking voor de papieren en elektronische uitgaven. De redactie heeft het recht kopij redactioneel te (laten) bewerken.

Redactie-adres

U kunt uw artikelen, bij voorkeur per e-mail, sturen ter attentie van de redactiesecretaris.