Geaccrediteerde nascholing
Menu

Betere groei na staken koemelkvrij dieet

31 mei 2022 de Vries, T.W., Morfouace, M, Geen reacties
Categorie: Blog

Na het staken van koemelkvrije voeding groeien kinderen beter en bevat hun dieet meer micro- en macronutriënten. Dat is de conclusie uit een recent verschenen Braziliaans onderzoek.1 Onderzoekers beoordeelden groei van kinderen met een koemelkeiwitallergie (KMEA) en de samenstelling van hun voeding tijdens een koemelkeiwit-arm dieet en dertig dagen na het staken hiervan. Bij 130 kinderen (jonger dan 5 jaar) werd een open provocatietest gedaan om het ontstaan van orale tolerantie na een eerdere KMEA te beoordelen. Bij 29 bleek er nog een KMEA te bestaan. Van 80 van de overige 101 kinderen konden gegevens voor het onderzoek worden verzameld. De meeste kinderen hadden een extensief gehydrolyseerde voeding of monopeptidevoeding (63 kinderen; 78%) gebruikt. Een diëtist berekende zo nauwkeurig mogelijk de voedselinname op grond van door de ouders verstrekte informatie en de kinderen werden gewogen en gemeten. Dit alles gebeurde op de dag van de provocatie en opnieuw na 30 dagen. De Z-score voor gewicht naar leeftijd steeg statistisch significant (van -0,6 (95%-betrouwbaarheidsinterval (95%-BI): -1,7 tot 0,0) naar -0,4 (95%-BI: -1,4 tot 0,2; p < 0,001)), met vergelijkbare uitkomsten voor de lengte naar leeftijd.

Op het onderzoek is wel wat aan te merken – geen controlegroep, en waarom is er niet over langere tijd gevolgd? – en de verschillen lijken gering. Toch geven de resultaten te denken. Waarom is de calorie-intake van veel kinderen met een koemelkvrij dieet te laag? Wat is de reden dat er na dieetnormalisatie zo’n groei optreedt? Hoe vergaat het de kinderen die langer een koemelkvrij dieet houden?

Ook in Nederland krijgen relatief veel jonge kinderen gemakkelijk een koemelkvrij dieet. De resultaten van dit onderzoek geven in ieder geval aanleiding om juist bij deze groep kinderen verder onderzoek te doen en bijwerkingen van koemelkvrije voeding na te gaan. Onlangs verscheen een review in het British Medical Journal waarin de auteurs aantoonden dat verreweg het meeste onderzoek naar zuigelingenvoeding niet deugt.2 Hebben we in de afgelopen jaren wel goed voor deze groep kinderen gezorgd? Hoe dan ook, de uitkomsten van dit onderzoek vormen een extra motivatie de kinderen met deze diagnose regelmatig te testen.

  1. De Faria DPB, Sillos MD, Speridião PDGL, et al. Outcome of food intake and nutritional status after discontinuation of a cow's-milk-free diet post negative oral food challenge in infants and children. Allergol Immunopathol (Madr). 2022;50(1):1-8.
  2. Helfer B, Leonardi-Bee J, Mundell A, et al. Conduct and reporting of formula milk trials: systematic review. BMJ 2021;375:n2202, doi:10.1136/bmj.n2202; besproken in: Ned Tijdschr Geneeskd. 2021;165:C5020.