Geaccrediteerde nascholing
Menu

Digitale detox voor sneller herstel na een hersenschudding

23 augustus 2022 Morfouace, M,, de Vries, T.W. Geen reacties
Categorie: Blog

In een tijd waarin we zowel voor ons werk als in ons sociale leven veel tijd doorbrengen achter een beeldscherm en dit als normaal wordt gezien, is het voor de meeste jongeren een hele opgave om twee dagen door te komen zonder schermtijd. En toch kan juist dat na een hersenschudding significant bijdragen aan sneller volledig herstel. We adviseren waarschijnlijk allemaal al om schermtijd na een hersenschudding te beperken. Maar of het ook echt helpt, hoe lang het nodig is en wat dat concreet oplevert, dat weten we eigenlijk niet precies.

In een gerandomiseerde klinische trial werden 125 jongeren geïncludeerd (gemiddelde leeftijd 17 jaar) die zich binnen 24 uur na het oplopen van een hersenschudding presenteerden.1 De jongeren werden gerandomiseerd in twee groepen: ‘schermtijd naar wens’ (n = 66) en ‘geen schermtijd’ (n = 59) in de eerste 48 uur na het oplopen van een hersenschudding. Beide groepen kregen het advies om de eerste 48 uur niet naar school of werk te gaan. De primaire uitkomstmaat was het verschil in dagen tot het verdwijnen van symptomen (o.a. hoofdpijn, vermoeidheid, geheugenproblemen), wat werd uitgevraagd met een scorelijst die de deelnemers tot dag 10 dagelijks invulden. De geen-schermtijdgroep had een statistisch significant (p = 0,03) en klinisch relevant (3,5; interkwartielafstand (IQR) 2,0 tot > 10 dagen mediaan) kortere duur tot volledig herstel van symptomen in vergelijking met de schermtijd-naar-wensgroep (8; IQR 3,0 tot > 10).

Deze resultaten en de relatief korte duur van de interventie kunnen met jongeren worden besproken. Hopelijk draagt dit nieuws eraan bij dit ook te doen. Verder is het interessant om te weten dat in de schermtijd-naar-wensgroep de mediane schermtijd in de eerste 48 uur 630 minuten bedroeg, ruim vijf uur per dag, en in de geen-schermtijdgroep toch nog 130 minuten, een uur per dag. Televisie en telefoon werden het meest bekeken. In de huidige tijd, waarin schermen een onvermijdelijk onderdeel zijn van onze samenleving, is het extra belangrijk dat we goed kunnen onderbouwen of, wanneer, en voor hoe lang schermtijd moet worden afgeraden. Met deze resultaten is het afraden van schermgebruik in het geval van een hersenschudding goed te doen.

  1. Macnow T, Curran T, Tolliday C, et al., Effect of screen time on recovery from concussion – a randomized clinical trial. JAMA Pediatrics. 2021;175(11):1124-31.