Geaccrediteerde nascholing
Menu

Handen op de rug? Afwachten of ibuprofen geven bij een open ductus

26 september 2023 Klok, T. Geen reacties
Categorie: Blog

Een open ductus is een veelvoorkomende uitdaging in de zorg voor premature pasgeborenen. Het niet sluiten van het bloedvat is geassocieerd met complicaties tijdens de neonatale periode, waaronder necrotiserende enterocolitis (NEC) en bronchopulmonale dysplasie (BPD). Wereldwijd zijn er discussies gaande over de juiste behandeling, waarbij de trend steeds meer gaat richting afwachten tot spontane sluiting optreedt.

In de BeNeDuctus-studie werd onderzocht of afwachten even goede uitkomsten geeft als behandelen met ibuprofen.1 Deze gerandomiseerde studie werd uitgevoerd op 17 neonatale intensive care units (NICUs) in Nederland, België en Denemarken. Als uitkomstmaat werd een combinatie genomen van NEC, BPD en overlijden voor de 36e week postmenstruele leeftijd. Prematuur geborenen met een zwangerschapsduur onder de 28 weken werden geïncludeerd tussen 24 en 72 uur na geboorte wanneer er sprake was van een hemodynamisch significante open ductus, gedefinieerd als > 1,5 mm met links-rechtsshunting.

In totaal werden 273 patiënten gerandomiseerd in twee groepen: de groep waarin werd afgewacht tot spontane sluiting (n=136) en de groep waarin de open ductus werd behandeld met ibuprofen (n=137). De populatie had een mediane zwangerschapsduur van 26 weken en een mediaan geboortegewicht van 845 gram. De twee groepen hadden vergelijkbare patiëntkarakteristieken bij inclusie. In de groep met afwachtend beleid waren er 63 kinderen (46,3%) met NEC, BPD of overlijden, terwijl dat in de ibuprofengroep 87 kinderen waren (63,5%, een absoluut risicoverschil van 17 procentpunten, p<0,001). Dat leek vooral te berusten op een verschil in de incidentie van BPD in beide groepen, 33,3% versus 50,9%, terwijl de incidentie van NEC en van overlijden niet verschilde. Dat is opmerkelijk, omdat wordt gedacht dat hyperperfusie van de longen via links-rechtsshunting, zoals bij een open ductus het geval is, leidt tot het ontwikkelen van BPD.

De onderzoekers stellen dat behandeling met ibuprofen mogelijk schadelijker is dan de open ductus op zichzelf. Deze studie onderstreept dat het soms beter is om de handen op de rug te houden, zeker in het geval van een open ductus.  

Literatuur

  1. Hundscheid T, Onland W, Kooi EMW, et al. Expectant management or early ibuprofen for patent ductus arteriosus. N Engl J Med. 2023;388:980-990.