Geaccrediteerde nascholing
Menu

Sporten na MIS-C en IC?

9 maart 2022 dr. T.W. (Tjalling) de Vries, Geen reacties
Categorie: Blog

Bij Multisystem Inflammatory Syndrome bij kinderen, MIS-C, de pediatrische nasleep van een COVID 19-infectie, staan verstoringen in de hartspierfunctie met hypotensie en noodzaak tot soms forse ondersteuning op de voorgrond. Blijkbaar gebeurt er iets met het hart en de vraag is of dat tot blijvende schade leidt. Dat lijkt vooralsnog niet het geval.

Een groep Amerikaanse kinderartsen volgde een groep van 50 kinderen (9 maanden – 17 jaar oud, mediaan 8 jaar, 22 meisjes) tijdens en na het doormaken van een MIS-C.1 Twee derde van hen (33) hadden verschijnselen van cardiale disfunctie en 26 hadden daarom inotrope medicatie nodig. Laboratoriumonderzoek toonde afwijkingen in het CRP (mediaan 204 mg/l; interquartile range (IQR) 122-291 mg/l; referentie: < 5 mg/l), verhoogd pro-brain natriuretic peptide (pro-BNT) (mediaan 5023 pg/ml; IQR 2708-12766 pg/ml; referentie: < 300 pg/ml). Bijna alle kinderen (48; 96%) kregen intraveneuze immunoglobulinen en 35 (70%) kregen methylprednisolon. Alle kinderen overleefden. Twee maanden na ontslag kwamen 42 kinderen voor controle. Bij allemaal was de systolische linkerventrikelfunctie normaal, van 4 was de diastolische druk nog laag. Een halfjaar na ontslag konden 25 kinderen worden onderzocht. Ze hadden geen klachten meer. Slechts één kind had een lage diastolische druk maar de MRI van het hart toonde geen tekenen van fibrose of ontsteking.

Deze gegevens wijzen erop dat, ook na forse cardiale disfunctie in het acute stadium van MIS-C, het hart zich volledig herstelt. Bij veel andere virale infecties, waarbij het hart is aangedaan, blijft schade bestaan. Deze gegevens wijzen erop dat dat bij MIS-C niet zo is. De auteurs veronderstellen dat de cardiale disfunctie een gevolg is van de systemische ontstekingsreactie bij MIS-C. Ze laten kinderen zonder klachten of echografische tekenen van cardiale disfunctie acht weken na ontslag dan ook weer sporten. Dat is goed nieuws.

Literatuur

1. Capone CA, Misra N, Ganigara M, et al. Six month follow-up of patients with multi-system inflammatory syndrome in children. Pediatrics. 2021;148(4):e2021050973; doi: https://doi.org/10.1542/peds.2021-050973.