Geaccrediteerde nascholing
Menu

Stress bij vaders van huilbaby’s vooral geassocieerd met stressgevoelens bij moeder

13 november 2023 van Nieuwaal, N.H.G. Geen reacties
Categorie: Blog

Een excessief huilende baby kan ouders tot wanhoop drijven en is een veelvoorkomende verwijzing naar de kinderarts. Ineke de Kruijff, kinderarts in het St. Antonmius Ziekenhuis in Nieuwegein promoveerde voorjaar 2022 op het onderwerp “Excessive infant crying”. In een patiënt-controle studie onderzocht ze onder meer stress, angst, depressie en bindingsproblemen bij ouders van huilbaby’s.1 Dit deed ze door gevalideerde vragenlijsten af te nemen bij ouders van 34 huilbaby’s en ouders van 67 niet-huilbaby’s. Gemiddelde scores van vaders en moeders van huilbaby’s waren significant hoger in vergelijking met de controlegroep: stress (20.9 ± 5.8 and 25.5 ± 7.2 vs 16.4 ± 6.1 en 14.7 ± 7.0), depressie (5.6 ± 4.0 en 9.1 ± 4.8 vs 2.9 ± 2.9 en 4.0 ± 3.1, score ≥ 9 geeft een verhoogd risico op depressie), angst (41.9 ± 9.2 en 46.0 ± 10.2 vs 32.4 ± 8.4 en 32.2 ± 9.3) en bindingsproblemen (16.1 ± 8.1 en 13.7 ± 5.9 vs 8.7 ± 6.3 en 5.0 ± 4.4, score ≥ 26 duidt op suboptimale binding). Moeders van huilbaby’s ervoeren meer stress, angst en depressieve gevoelens dan vaders; vaders ervoeren meer bindingsproblemen. Bij vaders bleek bovendien dat stress duidelijk geassocieerd was met de mate van stress bij de moeder. Andersom was dit niet zo, de ervaren stress bij moeders was onafhankelijk van de stressgevoelens bij de vader. Deze studie suggereert dat stress bij vaders niet zozeer komt door het huilen van de baby, maar door de klachten bij de moeder.
Wat kunnen we met deze gegevens in de spreekkamer, wanneer we ouders van een huilbaby zien?
De Kruijff legt uit: ‘Sociale steun is een van de belangrijkste zaken om te bespreken met ouders van huilbaby’s. Daar heerst een taboe op in onze westerse cultuur, waar je met een baby op een roze wolk moet zitten en alleen vrolijke Instagramposts plaatst. Ouders moeten een drempel over om hulp te vragen. Vooral voor vaders lijkt het lastig om te praten over hun huilbaby. Als je niet degene bent die de baby in de buik heeft gedragen, kun je er ook pas later een band mee opbouwen. Dat is echt lastig als je kind zo veel huilt. Tegelijkertijd zijn het wel de vaders die de baby in hun handen gedrukt krijgen bij thuiskomst: “Hier, doe jij het maar.” En ze slapen natuurlijk even weinig als moeders. Mijn ervaring is dat naast sociale steun vaders met name gebaat zijn bij concrete handvaten; bijvoorbeeld de 5 S troostmethode’ (zie ook www.cyberpoli.nl/huilbaby).

Literatuur

1. Kruijff I de, Veldhuis MS, Tromp E, et al. Distress in fathers of babies with infant colic. Acta Paediatr. 2021 Aug;110(8):2455-2461.