Geaccrediteerde nascholing
Menu

Toekomstige uitbreiding basisvaardigheden

6 december 2022 Morfouace, Michele, Vries, Tjalling de Geen reacties
Categorie: Blog

Perifere infusen zijn onmisbaar in de dagelijkse klinische praktijk, maar zijn ook een bijna dagelijkse bron van (in)spanning en soms frustratie. Het plaatsen van infusen lukt bij kinderen in ongeveer een derde van de gevallen niet in één keer. Echogeleid prikken kan mogelijk de slagingskans vergroten. Een recent gepubliceerde systematische review beoordeelde het effect van echografie op het succes van het inbrengen van een perifeer infuus.1 Echogeleid prikken en de traditionele manier gebaseerd op anatomische landmarks, palpatie en inspectie werden vergeleken op de succeskans van de eerste prikpoging. Er werden negen gerandomiseerde studies geïncludeerd, met in totaal 1350 patiënten. Bij vijf studies werd een leeftijdsgrens gehanteerd: één studie < 5 jaar, vier studies ≤ 3 jaar. Daarnaast bestonden er verschillen op het vlak van echografie (statisch (markeren van een vene) of dynamisch), en in setting (OK, SEH, algemene afdeling). De kans dat een eerste prikpoging succesvol was, was 78% in de echogeleide groep en 66% in de traditionele groep (gepoolde odds ratio (OR) 2,61; 95%-BI 1,18-5,76; p 0,018). Het algehele succes van inbrengen van een infuus (niet alleen bij een eerste poging) werd in zes studies bekeken. Dit succes was 93% in de echogeleide groep en 78% in de traditionele groep (OR 3,57; 95%-BI 2,05-6,21; p < 0,001). Onder andere in de jongste leeftijdsgroep (≤ 3 jaar) had echogeleid prikken toegevoegde waarde.

Voor een handeling die we zo frequent uitvoeren, lijken deze resultaten het gebruik van echografie bij het inbrengen van een infuus te ondersteunen. Deze vaardigheid is goed aan te leren en door de frequentie van voorkomen ook te onderhouden. Daarnaast zou echogeleid prikken potentieel voordelen kunnen bieden bij het kiezen van het meest optimale vat (groot, weg van gewrichten en bifurcaties), wat de levensduur van een infuus mogelijk ten goede komt. Een toekomstige basisbekwaamheid!?

 

  1. Mitchell EO, Jones P, Snelling PJ. Ultrasound for pediatric peripheral intravenous catheter insertion: a systematic review. Pediatrics. 2022;149(5):e2021055523.