Geaccrediteerde nascholing
Menu

Transmurale Ontwikkelingsondersteuning voor Prematuur geboren kinderen (TOP)

26 september 2023 Onzenoort, L. van Geen reacties
Categorie: Blog

Het TOP-programma is sinds 2014 geïmplementeerd in de Nederlandse praktijk. Hoewel er eerder in een RCT een effect werd aangetoond van het TOP-programma op de motorische en cognitieve ontwikkeling van prematuren was nog niet gekeken naar de uitkomsten van het programma na invoering in de praktijk.

Onderzoekers van het Amsterdam UMC onderzochten de effecten van wel of geen TOP-programma op de cognitieve, motorische en gedragsmatige ontwikkeling van prematuren in een observationeel onderzoek met het cohort van de STOP BPD-studie.1 In de STOP BPD-studie werden 372 prematuren geïncludeerd, geboren na een zwangerschapsduur van minder dan 30 weken en/of een geboortegewicht van minder dan 1250 gram met een verhoogd risico op BPD. Op de gecorrigeerde leeftijd van 2 jaar werden 262 van deze kinderen teruggezien; 93 hadden het TOP-programma doorlopen. De cognitieve en motorische ontwikkeling van deze kinderen werd door zorgprofessionals gemeten met de Bayley-III-NL-schaal en de ouders vulden een gedragsvragenlijst in (CBCL 1,5-5).

De kinderen die het TOP-programma hadden doorlopen, waren geboren na een kortere zwangerschapsduur, hadden vaker retinopathie van de prematuur en hadden hoger opgeleide ouders. Van de kinderen die geen TOP-programma hadden doorlopen, had 76,9% (130 van de 169) fysiotherapie gehad in het eerste jaar na de geboorte en ze hadden vaker fysiotherapie in het tweede jaar na de geboorte (59% vs 41%). De kinderen die het TOP-programma doorliepen, hadden op de gecorrigeerde leeftijd van 2 jaar een significant betere cognitieve ontwikkeling (gemiddeld verschil gecombineerde cognitieve score 4,7; 95%-BI 0,3-9,2) en minder vaak een gecombineerde cognitieve score lager dan 85, overeenkomend met –1 SD (20,3 vs 35,2%). Het effect bleef aanwezig na correctie voor het opleidingsniveau van de ouders. Er werd geen verschil gezien tussen de groepen in motorische ontwikkeling, volgens de onderzoekers mogelijk door het verschil in fysiotherapie. Angst- en depressieve klachten kwamen net iets minder vaak voor bij kinderen die het TOP-programma doorliepen (score 50,2 vs 51,2).

Het onderzoek laat zien dat het TOP-programma ook na implementatie in de dagelijkse praktijk een positief effect heeft op de ontwikkeling van prematuren (met een hoog risico op BPD).

Literatuur

  1. Halbmeijer NM, Jeukens-Visser M, Onland W et al. Neurodevelopmental outcomes at two years’ corrected age of very preterm infants after implementation of a post-discharge responsive parenting intervention program (TOP program). J Pediatr. 2023;257:1113381.