Geaccrediteerde nascholing
Menu

Zanden, T.M. van der

BSc, projectmanager Kinderformularium bij Nederlands Kenniscentrum voor Farmacotherapie bij Kinderen; PhD-kandidaat afdeling Toxicologie en Farmacologie, Radboud Universiteit Nijmegen; afdeling Kindergeneeskunde, Erasmus MC Rotterdam.