Geaccrediteerde nascholing
Menu

Aangeboren aandoeningen van nieren en urinewegen: overeenkomstige oorzaken, variabele verschijningsvormen

Door op 25-07-2023
 • 00Inleiding
 • 01Normale nier- en urinewegontwikkeling
 • 02Afwijkende ontwikkeling
 • 03Prognose
 • 04Wanneer presenteren kinderen zich?
 • 05Incidentie
 • 06Lichamelijk onderzoek
 • 07Aanvullend onderzoek (postnataal)
 • 08Urineweginfecties: primaire en secundaire preventie
 • 09Genetica
 • 10Bij welke aandoeningen van ouders laat u een echo maken bij hun kind?
 • 11Perspectief
 • 12Reacties (0)

Samenvatting

Aangeboren nier- en urinewegafwijkingen (ANUWA) behoren tot de meest gevonden aangeboren afwijkingen bij het structureel echografisch onderzoek en vormen een breed spectrum in zowel verschijningsvorm als ernst. Het belangrijkste argument om deze aandoeningen als onderdeel van hetzelfde spectrum te beschouwen is de gemeenschappelijke ontstaanswijze en moleculaire oorzaak. Hoewel tegenwoordig in Nederland de meeste kinderen met ANUWA antenataal worden geïdentificeerd, presenteren zich in de praktijk ook nog altijd oudere kinderen met deze aandoeningen. Ondanks overeenkomsten in de klinische benadering maakt de verscheidenheid in ernst en typen ANUWA een geïndividualiseerde afweging over diagnostiek, behandeling en follow-up noodzakelijk. Afhankelijk van de uitgebreidheid en ernst van ANUWA zal behandeling van kinderen met deze aandoeningen plaatsvinden in een samenwerking tussen kinderarts, kinderarts-nefroloog en kinderuroloog.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Mulder, J.
Colijn, A.W.
Westland, R.
Rubriek Nascholingsartikel
Accreditatie 1 accreditatiepunt
Publicatie 25 juli 2023
Editie Praktische Pediatrie - Jaargang 17 - editie 2 - Nummer 2 | Nefrologie

Leerdoelen

Na het lezen van dit artikel:

 • heeft u een globaal inzicht in de normale ontwikkeling van de nieren en urinewegen en weet u hoe verstoringen hierin tot een abnormale aanleg leiden;
 • kent u de verschillen en overeenkomsten in de etiologie van aangeboren nier- en urinewegaandoeningen (ANUWA);
 • heeft een globale kennis over de incidentie van ANUWA in Nederland;
 • kent u algemene aandachtspunten en enkele prognostische factoren die een rol spelen in de zorg voor kinderen met ANUWA;
 • kent u indicaties voor verder etiologisch onderzoek bij ANUWA-patiënten en/of hun familieleden.