Geaccrediteerde nascholing
Menu

Acuut astma in de kliniek: voorzetkamer of vernevelaar?

Door op 10-11-2021

In de NVK-richtlijn voor de opvang van kinderen met acuut astma wordt geadviseerd luchtwegverwijders toe te dienen met een voorzetkamer (VZK). Hoewel het vernevelen van luchtwegverwijders met zuurstof alleen wordt aanbevolen bij een lage saturatie, gebeurt dit in de praktijk vaker. De meerwaarde van vernevelen is echter beperkt. Zo kan ipratropium gemakkelijker worden toegevoegd en is continu vernevelen bij ernstig astma mogelijk effectiever dan puffen via de VZK. Daartegenover staat dat de VZK ten opzichte van intermitterend vernevelen een gelijke of zelfs hogere effectiviteit heeft, minder bijwerkingen geeft, en dat de kosten lager liggen. Bovendien biedt het gebruik van de VZK de mogelijkheid de inhalatietechniek te oefenen. Op basis van de beschikbare literatuur mag worden gesteld dat bij acuut astma op de SEH en in de kliniek een dosisaerosol via een VZK de inhalatiemethode van eerste keuze is.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren