Geaccrediteerde nascholing
Menu

Behandeling van convulsieve status epilepticus met anti-epileptica: fenytoïne, levetiracetam of valproïnezuur?

Een convulsieve status epilepticus is een van de meest voorkomende levensbedreigende acute neurologische aandoeningen op de kinderleeftijd. Couperen van de status is van belang om secundaire schade te voorkomen. Als behandeling met herhaaldelijk toedienen van een benzodiazepine niet leidt tot beëindiging, is de volgende stap het intraveneus geven van een anti-epilepticum, van oudsher fenytoïne. Recente publicaties bieden echter ruimte voor levetiracetam en valproïnezuur als alternatieven. Onderling blijkt er geen verschil in werkzaamheid te bestaan. Het maken van een keuze bij de individuele patiënt zal moeten worden ingegeven door bijkomende argumenten: bijwerkingen, contra-indicaties, al gebruikte anti-epileptische onderhoudsbehandeling, of een eventuele noodzaak tot het starten van aansluitende onderhoudsbehandeling. In de meeste gevallen zal op grond
hiervan levetiracetam de meest aantrekkelijke keuze zijn.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren