Geaccrediteerde nascholing
Menu

Behandeling van de ziekte van Kawasaki

De ziekte van Kawasaki is een acute vasculitis van middelgrote bloedvaten die vrijwel uitsluitend bij kinderen voorkomt. Deze aandoening kan worden gecompliceerd door de ontwikkeling van aneurysmata van de coronairarteriën. Onder andere door trombose kan deze complicatie leiden tot vroegtijdig overlijden. De behandeling van de ziekte van Kawasaki is dan ook gericht op het voorkomen van coronaire afwijkingen en preventie van trombotische complicaties.
In dit artikel worden achtergrond en effectiviteit besproken van de huidige standaardbehandeling, die bestaat uit intraveneus immunoglobuline (IVIG) en aspirine. Er is tevens aandacht voor de rol van corticosteroïden, die nu nog vooral worden gebruikt bij een gecompliceerd beloop maar in de toekomst mogelijk ook eerder zullen worden ingezet.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren