Geaccrediteerde nascholing
Menu

Bepaling van de luchtweg(hyper)reactiviteit

Luchtweghyperreactiviteit (LHR) is een van de klassieke kenmerken van astma, maar wordt ook frequent gezien bij andere longziekten. Enige luchtwegvernauwing als reactie op fysieke of chemische stimuli is normaal, maar bij LHR is er sprake van een abnormale respons, die in extreme gevallen kan leiden tot (bijna) volledige afsluiting van de luchtweg. Met behulp van een provocatietest kan worden onderzocht of, en in welke mate, er sprake is van een abnormale respons op fysieke of chemische stimuli en in hoeverre de luchtwegdoorgankelijkheid daarbij afneemt. Provocatietests kunnen soms van nut zijn bij het stellen van de diagnose astma, maar er is onvoldoende bewijs dat het routinematig testen van LHR bij kinderen met astma meerwaarde heeft voor de behandeling. 

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren