Geaccrediteerde nascholing
Menu

Bijwerkingen bij kinderen

Bij kinderen zijn de organen die van belang zijn voor opname, excretie en metabolisatie van geneesmiddelen, nog niet volledig ontwikkeld. Hierdoor kunnen geneesmiddelen, toegediend in standaarddoseringen, over-, maar ook onder gedoseerd worden, wat kan leiden tot een verminderd of een ongewenst effect van geneesmiddelen. Het blijkt dat 1 tot 1,5% van de geneesmiddelen die kinderen gebruiken, leidt tot een bijwerking. De huid, het maag-darmstelsel en het zenuwstelsel zijn hierbij het vaakst betrokken. De geneesmiddelen waarop de meeste bijwerkingen bij kinderen zijn gemeld, zijn antibiotica, vaccins en geneesmiddelen voor de luchtwegen.
Nadat een geneesmiddel is toegelaten op de markt, wordt het veiligheidsprofiel aangevuld met informatie uit de dagelijkse praktijk. Ook de spontane meldingen van bijwerkingen bij Lareb leveren daar een bijdrage aan. Is er een vermoeden van een tot nog toe onbekende bijwerking, dan informeert Lareb zorgverleners hierover en bericht zij het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (cbg).

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren