Geaccrediteerde nascholing
Menu

Bloedtransfusies bij pasgeborenen

Naar een restrictief transfusiebeleid

Ongeveer 50% van alle prematuren geboren na een zwangerschapsduur van minder dan 32 weken ontvangt een of meer bloedtransfusies. Dit artikel bespreekt de belangrijkste inzichten met betrekking tot de transfusiegrens voor rode bloedcellen, trombocyten en plasma en bijbehorende productspecificaties bij (premature) neonaten zoals verwoord in de multidisciplinaire richtlijn Bloedtransfusiebeleid. Een restrictieve transfusiegrens voor rodebloedceltransfusies en bloedplaatjes lijkt veilig en reduceert het risico op transfusiegerelateerde complicaties en donorexpositie. Donorexpositie wordt verder gereduceerd door het niet meer standaard bestralen van bloedproducten voor VLBW-infants en door het gebruik van pedipacks.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren