Geaccrediteerde nascholing
Menu

Cannabidiol voor therapieresistente epilepsie: hype of wondermiddel?

Door op 06-06-2019

De toepassing van cannabisderivaten als geneesmiddel staat in toenemende mate in de belangstelling, niet alleen in wetenschappelijk opzicht maar ook in de media. Onlangs zijn er studies gepubliceerd waarin de adjuvante behandeling met cannabidiol (CBD) bij kinderen met therapieresistente epilepsie werd onderzocht. In dit artikel is gezocht of er bewijs is in de wetenschappelijke literatuur voor de effectiviteit van CBD bij de behandeling van therapieresistente epilepsie bij kinderen. Op basis van (recent) gepubliceerd onderzoek kan worden gesteld dat CBD een effectieve adjuvante therapie is voor kinderen met het dravetsyndroom en het lennox-gastautsyndroom. Het aantal insulten dat kinderen doormaakten nam aanzienlijk sterker af bij kinderen die CBD kregen vergeleken met kinderen die placebo kregen. Het bijwerkingenprofiel van CBD is op basis van beschikbare gegevens mild en ernstige bijwerkingen traden zelden op. De huidige bewijslast strekt echter niet verder dan het gebruik van CBD voor deze specifieke patiëntenpopulaties.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren