Geaccrediteerde nascholing
Menu

Challenge en support coaching voor kinderartsen (in opleiding)

Veel organisaties maken gebruik van individuele coaching van professionals en dit lijkt effectief bij te dragen aan welzijn, ontwikkeling en functioneren van deze professionals. In medische settings is coaching echter nog niet vanzelfsprekend. Het Erasmus MC-Sophia kinderziekenhuis en het  Willem-Alexander Kinderziekenhuis van het LUMC hebben het Challenge & Support-programma ontwikkeld waarin hoogwaardige coaching laagdrempelig beschikbaar wordt gesteld voor medisch specialisten (in opleiding). Vijfenzeventig kinderartsen en AIOS hebben zich voor dit programma aangemeld. Deze artsen wilden met een coach vooral praten over hun werk-privébalans, loopbaanontwikkeling en mentale functioneren. In vergelijking met kinderartsen in een controlegroep rapporteerden de deelnemers uit de coachinggroep meer stress, problemen met werk-privébalans en mentale uitputting. Ook scoorde deze groep gemiddeld lager op psychologisch kapitaal en zelfcompassie. Na de coaching rapporteerden de gecoachte kinderartsen een significante verbetering in werk-privébalans, welzijn, en psychologisch functioneren. Coaching kan een belangrijke bijdrage leveren aan het welzijn en de persoonlijke ontwikkeling van artsen.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren