Geaccrediteerde nascholing
Menu

Coffeïne bij bronchiolitis-gerelateerde apneus: koffiedik kijken?

Apneus worden regelmatig gezien bij jonge zuigelingen met een bronchiolitis. Ze verhogen het risico op invasieve beademing. Coffeïne wordt veel gebruikt bij prematuren met primaire apneus om het aantal apneus te verminderen en invasieve beademing te voorkomen. Het wetenschappelijk bewijs voor de effectiviteit van coffeïne in de behandeling van apneus bij een bronchiolitis is beperkt. De enige gerandomiseerde studie laat geen significant verschil zien in de tijd tot een 24 uur aanhoudende apneuvrije periode na toediening van coffeïne of een placebo. Naast deze studie vonden wij alleen kleine, retrospectieve cohortstudies. De uitkomsten van deze studies zijn wisselend en de kwaliteit is vanwege de studieopzet beperkt. Wij adviseren coffeïne niet routinematig toe te passen in de behandeling van bronchiolitis-gerelateerde apneus. Gerandomiseerd onderzoek is nodig om mogelijk effect aan te tonen en te vergelijken met de standaardtherapie, vooral voor risicogroepen, zoals jonge neonaten en ex-prematuren.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren