Geaccrediteerde nascholing
Menu

Cystatine C voor het bepalen van de nierfunctie

Kennis van de nierfunctie is essentieel voor het vroegtijdig herkennen van nierschade, het optimaal doseren van medicatie en het voorkomen van nefrotoxiciteit. Een snelle en betrouwbare inschatting van de glomerulaire filtratiesnelheid (GFR) is noodzakelijk voor het bepalen van de ernst van de nierinsufficiëntie. Exogene klaringsstudies zijn invasief en arbeidsintensief. De creatinineklaring uit 24 uursverzamelurine is onnauwkeurig door verzamelfouten. In de praktijk wordt daarom gebruikgemaakt van de gereviseerde formule van Schwartz, waarbij het serumcreatinine en de lengte van de patiënt worden gebruikt voor het schatten van de GFR. Het grote verdelingsvolume, variaties in de endogene productie van creatinine en het dieet kunnen leiden tot over- en onderschatting van de GFR, vooral wanneer het patiënten met afwijkende spiermassa of acuut ontstane nierinsufficiëntie betreft. Bepaling van cystatine C is gevoeliger voor acute en chronische nierfunctiestoornissen en biedt een goed alternatief voor het inschatten van de GFR bij kinderen met een verdenking op nierinsufficiëntie.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren