Geaccrediteerde nascholing
Menu

De aangepaste KNMG Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld

Sinds begin twintigste eeuw is er veel veranderd in de regie die de overheid neemt bij het signaleren en voorkomen van kindermishandeling. De Wet verplichte meldcode is hierin de meest recente ontwikkeling. Professionals krijgen in deze meldcode duidelijke handvatten aangereikt die de drempel voor signalering en het doen van een melding helpen verlagen. Met de recente aanpassing van de Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld heeft Veilig Thuis een ‘monitor- en radarfunctie’ gekregen. Hierdoor is Veilig Thuis beter in staat om signalen van mishandeling vanuit verschillende richtingen samen te brengen en de chroniciteit van kindermishandeling en huiselijk geweld te doorbreken.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren