Geaccrediteerde nascholing
Menu

‘De ene ouder is de andere niet’

Over tienermoeders, scheiding, samengestelde gezinnen en de juridische gevolgen

Door op 11-12-2020
  • 00Inleiding
  • 01Het recht en de rechtsgebieden
  • 02Ouderschap en gezag
  • 03Gevolgen van scheiding voor het kind
  • 04Tienerzwangerschap en gezag
  • 05Reacties (0)

Samenvatting

Voor het nemen van medische beslissingen bij kinderen moet een ouder beschikken over het ouderlijk gezag. Na een geboorte binnen een huwelijk of geregistreerd partnerschap verkrijgen beide ouders automatisch het ouderlijk gezag en dit behouden zij in principe na een scheiding. U mag er in de dagelijkse praktijk van uitgaan dat gezag dragende ouders elkaar informeren rondom medische beslissingen. Raadpleeg bij twijfel of bij wijzigingen met betrekking tot het gezag het Gezagsregister. Consulteer in geval van een conflict beide ouders, maar handel altijd naar wat goed hulpverlenerschap van de situatie vraagt. Dit laatste geldt ook voor het informeren van ouders en voor behandeling bij kinderen tussen 12 en 16 jaar. In principe hebben gezag dragende ouders recht op informatie tenzij daardoor ernstig nadeel ontstaat voor het kind, en het kind zelf behandeling of diagnostiek nadrukkelijk en weloverwogen blijft wensen. Tienermoeders jonger dan 18 jaar zullen het gezag over hun pasgeboren kind niet kunnen uitoefenen tenzij zij tijdens de zwangerschap meerderjarig zijn verklaard. 

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Mierlo, Drs. T.D. van
Rubriek Nascholingsartikel
Accreditatie 1 accreditatiepunt
Publicatie 11 december 2020
Editie Praktische Pediatrie - Jaargang 14 - editie 4 - Nummer 4| Als het thuis niet goed gaat

Leerdoelen

Na het lezen van dit artikel:

  • weet u wanneer er sprake is van ouderlijk gezag en hoe iemand dat verkrijgt na geboorte;
  • weet u wat de verschillen zijn tussen adoptie-, pleeg- en stiefouders en (toeziend) voogd met betrekking tot de behandeling van en informatievoorziening rond kinderen;
  • kunt u normale gedragssignalen benoemen die versterkt kunnen optreden rondom een scheiding;
  • kent u de wettelijke regels rondom gezag bij tienerzwangerschappen.