Geaccrediteerde nascholing
Menu

De ESPGHAN-richtlijn uit 2012: diagnostiek van coeliakie bij kinderen

In 2012 werd de herziene richtlijn Diagnostiek van coeliakie bij kinderen van de European Society of Paediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition (ESPGHAN) gepubliceerd. Vanaf begin 2012 wordt deze richtlijn, mede op advies van de sectie maag, darm en lever (MDL) van de NVK, ook in Nederland als standaard aangehouden. Het volgen van deze richtlijn heeft grote invloed gehad op de diagnostiek van coeliakie in de regio Rotterdam: het aantal kinderen dat met een transglutaminase type 2-antistofbepaling (TG2A) wordt getest op coeliakie is sterk toegenomen en bij 50% van de kinderen met coeliakie kan de diagnose worden gesteld zonder belastende duodenoscopie met biopsie. Het serologisch onderzoek blijkt echter vaak niet volgens de richtlijn, maar onvolledig te worden uitgevoerd. Zo worden de bepaling van endomysiumantistoffen (EMA) en de HLA-typering regelmatig niet verricht.
Symptomen bij presentatie hebben geen voorspellende waarde voor coeliakie, zodat serologisch onderzoek een evidente plaats heeft in de diagnostiek. Prospectieve evaluatie van de ESPGHAN-richtlijn door een Europese studiegroep toont een positief voorspellende waarde van 99,75% voor kinderen met symptomen, een TG2A-concentreatie van tienmaal de bovenwaarde van normaal en positieve EMA. De uitkomst van de HLA-typering bleek daar geen invloed op te hebben. De ESPGHAN-richtlijn voor de diagnostiek van coeliakie is een succes, omdat de diagnose betrouwbaar wordt gesteld en omdat het aantal endoscopieën voor diagnostische dunnedarmbiopsie met 50% is verminderd. Een herziene versie van de ESPGHAN-richtlijn is nu in voorbereiding; deze zal de diagnostische procedure van coeliakie bij kinderen nog eenvoudiger maken.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren