Geaccrediteerde nascholing
Menu

De Newborn Life Support-cursussen: optimalisering van de medische zorg voor acuut zieke pasgeboren

 • 00Een korte historie
 • 01Inhoud van de NLS-cursus
 • 02De noodzaak van een vervolgcursus: de NALS
 • 03Herkenning van de ernst van de ziekte
 • 04Specifieke behandelrichtlijnen
 • 05Airway-algoritme
 • 06Effectieve onderlinge communicatie in een team
 • 07Tot slot
 • 08Reacties (0)

Samenvatting

In Nederland wordt al zestien jaar de Newborn Life Support-cursus (NLS) gegeven aan professionals die betrokken zijn bij de opvang van pasgeborenen. In deze cursus wordt, op basis van de fysiologische kennis over de foetale respons op hypoxie, een systeem voor reanimatie aangeleerd. Kennis en vaardigheden die essentieel zijn voor de veilige opvang van de pasgeborene worden onderwezen. Deze cursus heeft bijgedragen aan de implementatie van de richtlijn Reanimatie en begeleiding bij de transitie van het kind bij de geboorte. De NLS-cursus valt niet meer weg te denken uit de opleiding voor alle beroepsgroepen die betrokken zijn bij de geboortezorg.

Wegens de behoefte aan complexere scenario’s, de noodzaak van verdere stabilisatie van een baby na de geboorte en het feit dat sommige pasgeborenen pas na enige tijd ernstig ziek worden, ontstond de wens voor een vervolgcursus. Daarnaast bestaat er in toenemende mate behoefte aan training in team skills, als belangrijke sleutel tot een succesvolle stabilisatie. Tot slot moet de zorg gebaseerd zijn op uniforme en goed doordachte behandelingsrichtlijnen.

Deze aspecten vormen de basis voor de Newborn Advanced Life Support-cursus (NALS), die is ontwikkeld door een groep Nederlandse experts op het gebied van de behandeling van pasgeborenen met ook onderwijskundige kennis. In dit artikel geven we een overzicht van de cursus en benadrukken we het belang ervan voor de Nederlandse kindergeneeskunde.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Bruinenberg, J.F.M.
Hogeveen, M.
Dudink, J.
Jonge, R.C.J. de
Rubriek Nascholingsartikel
Accreditatie 1 accreditatiepunt
Publicatie 10 september 2019
Editie Praktische Pediatrie - Jaargang 13 - editie 3 - Nummer 3 | Neonatologie

Leerdoelen

Na het lezen van dit artikel:

 • kent u het verschil tussen de Newborn Life Support-cursus en de Newborn Advanced Life Support-cursus;
 • Kunt u een zieke pasgeborene herkennen;
 • kent u een aantal principes in de opvang en stabilisatie van de pasgeborene;
 • heeft u kennis genomen van enkele essentiële protocollen zoals die door veel NICU's worden gebruikt;
 • kent u het uitgebreidere airway-algoritme om de luchtweg van een ernstig zieke pasgeborene zeker te stellen.