Geaccrediteerde nascholing
Menu

De ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen voor kinderen

Veel van de geneesmiddelen die we voorschrijven aan kinderen, zijn onvoldoende onderzocht, waardoor een groter risico bestaat op verminderde effectiviteit of toename van bijwerkingen. Geneesmiddelenonderzoek bij kinderen is lastig, terwijl het wel nodig is om aan hen veilig en effectief geneesmiddelen te kunnen voorschrijven. Om geneesmiddelenonderzoek bij kinderen te stimuleren, is in 2006 de ‘kinderwet’ ofwel Paediatric Regulation in werking getreden. Dit houdt in dat elk bedrijf dat een geneesmiddel ontwikkelt, een plan moet opstellen voor onderzoek naar een mogelijke toepassing ervan bij kinderen (Paediatric Investigation Plan, PIP). We lichten toe hoe de Paediatric Regulation in de praktijk werkt. Sinds de wet tien jaar geleden in werking trad, is het aantal onderzoeken naar geneesmiddelen bij kinderen toegenomen en zijn er meer kindergeneesmiddelen op de markt gekomen. Ondanks de huidige wetgeving zit er nog steeds vaak een lange tijd tussen het op de markt komen van een geneesmiddel voor volwassenen en registratie van het middel voor kinderen. Bovendien wordt in sommige gebieden van de kindergeneeskunde nog altijd weinig onderzoek verricht, waardoor er voor deze aandoeningen weinig nieuwe geneesmiddelen voor kinderen op de markt zijn gekomen.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren