Geaccrediteerde nascholing
Menu

De richtlijn Diagnostiek en behandeling van obesitas bij kinderen

Deze richtlijn is onderdeel van de multidisciplinaire richtlijn Diagnostiek en behandeling van obesitas bij volwassenen en kinderen van het Kwaliteitsinstituut voor Gezondheidszorg CBO, die beoogt een leidraad te zijn voor de dagelijkse praktijk van diagnostiek en behandeling van obesitas. De diagnose obesitas wordt bij kinderen ≥ 2 jaar gesteld volgens internationaal vastgestelde afkappunten van de body-mass index (BMI) naar geslacht en leeftijd.
De behandeling van obesitas bestaat uit gecombineerde leefstijlinterventies gedurende minimaal een jaar, gevolgd door een langdurige begeleiding gericht op gewichtsbehoud en soms gewichtsafname. Anders dan bij volwassenen kan door lengtegroei van kinderen geen vast percentage gewichtsafname genoemd worden als streefgetal. Er is nog onduidelijkheid over de plaats van chirurgie en medicatie, wie screent op organische oorzaken en comorbiditeit en wie als behandelaar het meest geschikt en kundig is. Implementatie en inpassing in een landelijke zorgstandaard voor overgewicht en obesitas bij volwassenen en kinderen is de volgende uitdaging.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren