Geaccrediteerde nascholing
Menu

De richtlijn ‘Koorts in de tweede lijn bij kinderen van 0-16 jaar’

Koorts bij kinderen is een frequente reden voor een bezoek aan de spoedeisende hulp. De grote uitdaging is het vroegtijdig onderscheiden van kinderen met een ernstige infectie van de grote meerderheid van kinderen met een zelflimiterende aandoening. Met het dalen van de incidentie van (potentieel fatale) ernstige infecties sinds de introductie van de vaccinatie voor Haemophilus influenzae type b, de meningokokkenserogroep C en pneumokokken, is ook de ervaring met het beoordelen van het ernstig zieke kind afgenomen. Per jaar overlijden 8 tot 23 kinderen in Nederland aan een infectieziekte die bij tijdige onderkenning goed te behandelen zou zijn geweest.1
Dit artikel bespreekt de belangrijkste, deels nieuwe inzichten bij de beoordeling van en het beleid bij kinderen met koorts, zoals verwoord in de recent gepubliceerde NVK-richtlijn Koorts in de tweede lijn bij kinderen van 0-16 jaar.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren