Geaccrediteerde nascholing
Menu

De rol van evidence-based medicine in de algemene praktijk

Evidence-based medicine (EBM) maakt onderdeel uit van medisch kwaliteitsbeleid. Medisch kwaliteitsbeleid en kwaliteitsbeleid van het ziekenhuis moeten geïntegreerd zijn en voldoen aan eisen van de overheid, de Inspectie en de beroepsverenigingen. De NVK initieert evidence-based richtlijnen via de commissie Richtlijnen & Indicatoren. Wanneer geen richtlijnen voorhanden zijn, blijkt het in de praktijk moeilijk de beschikbare evidence te vinden en te vertalen naar de dagelijkse praktijk. Op grond van gegevens uit de eigen praktijk over patiëntenstromen kan prioritering worden aangebracht voor het maken van gerichte protocollen volgens de EBM-methode. Vervolgens dienen afspraken gemaakt te worden over implementatie van de protocollen en evaluatie van de uitkomsten van zorg.
In het Rijnstate ziekenhuis werkt de vakgroep kindergeneeskunde met een gestructureerd onderwijsrooster waarin verschillende besprekingen zijn opgenomen om evidence-based medicine te kunnen toepassen in de dagelijkse praktijk. Het lukt nog niet om voor voldoende aandoeningen evidence te bespreken en om te zetten in protocollen. Binnenkort wordt gestart met medical audits om de geboden zorg te evalueren aan de hand van EBM-richtlijnen.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren