Geaccrediteerde nascholing
Menu

De voedingsanamnese bij peuters

Kinderartsen kijken veelal vanuit een holistische benadering naar hun patiënt. Ze zijn dan ook vrij eensgezind over het uitvoeren van lichamelijk onderzoek en het afnemen van een sociale anamnese bij een nieuwe patiënt. Over het uitvoeren van een voedingsanamnese bij iedere nieuwe patiënt is meestal minder overeenstemming. Voor haar wetenschappelijke stage interviewde een studente geneeskunde kinderartsen over hoe zij omgaan met voeding tijdens een consult bij het jonge kind. Daarnaast bestudeerde ze nationale en internationale voedingsadviezen voor peuters en vergeleek ze die met voedingspeilingen die het huidige peuterdieet in kaart brengen. Dit onderzoek bracht enkele interessante discrepanties aan het licht, die suggereren dat de kwaliteit van de gemiddelde voedingsanamnese kan worden verbeterd. In deze ‘Hoe zeg je dat’ geven we adviezen over het verrichten van een screenende voedingsanamnese. Deze adviezen zijn verpakt in zes tips. Daarbij richten we ons op het jonge kind: bij hen is een nutriëntenrijk voedingspatroon van het grootste belang gezien de grote behoefte aan bouwstoffen in verhouding tot de relatief lage totale energie-inname.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren