Geaccrediteerde nascholing
Menu

De ziekte van Kawasaki

De ziekte van Kawasaki is een vasculitis die voornamelijk voorkomt bij kinderen ≤ 5 jaar. De aandoening manifesteert zich met koorts, exantheem, conjunctivitis, cervicale lymfadenopathie en afwijkingen aan handen, voeten en slijmvliezen. De ziekte komt meer voor in Japan en omliggende landen dan in de westerse wereld. De etiologie is vooralsnog onbekend, maar er wordt uitgegaan van een immuunactivatie door een infectieuze oorzaak bij genetisch gepredisponeerde kinderen.
Onbehandeld ontstaan bij 15 tot 25% van de kinderen coronaire arteriële aneurysmata. Door behandeling met intraveneuze immuunglobulinen wordt dit teruggebracht tot minder dan 10%. De gevolgen op de lange termijn zijn niet eenduidig. Veel kinderen moeten langdurig onder controle blijven. In het geval van aneurysmata is soms levenslange antistolling geïndiceerd.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren