Geaccrediteerde nascholing
Menu

Do’s en don’ts bij de behandeling van bronchiolitis

Door op 11-12-2017
 • 00Inleiding
 • 01Preventie van bronchiolitis
 • 02Behandeling van bronchiolitis
 • 03Respiratoire ondersteuning
 • 04Overig
 • 05Interventies ter voorkoming van recidiverend piepen na een bronchiolitis
 • 06Conclusie
 • 07Reacties (1)

Samenvatting

Bronchiolitis is een veelvoorkomende oorzaak van ziekenhuisopname bij jonge kinderen gedurende de wintermaanden en wordt meestal veroorzaakt door het respiratoir syncytieel virus (RSV). Ondanks vele jaren onderzoek bestaat er nog geen effectieve behandeling voor bronchiolitis. Verschillende behandelingen zoals bronchusverwijders, hypertoon zout, glucocorticoïden, antibiotica en antivirale middelen blijken geen effect te hebben op het beloop van een bronchiolitis. Palivizumab vermindert het aantal ziekenhuisopnames vanwege bronchiolitis en verlaagt het risico op recidiverend piepen bij prematuur geboren kinderen en kinderen met een aangeboren hartafwijking. Vanwege de hoge kosten en het hoge number needed to treat wordt palivizumab echter alleen toegepast bij kinderen met een verhoogd risico op ernstige bronchiolitis.

De meeste kinderen met een bronchiolitis worden opgenomen vanwege zuurstofbehoefte. Hierbij is een ondergrens van transcutane zuurstof van 90% veilig; dit zorgt ervoor dat kinderen niet onnodig lang in het ziekenhuis hoeven blijven. Toediening van verwarmde, bevochtigde zuurstof met een hoge stroomsnelheid (high-flowzuurstoftherapie) biedt comfort en leidt tot minder intensivecareopnames in vergelijking met toediening van zuurstof met een lage stroomsnelheid (low flow).
De behandeling van bronchiolitis blijft vooralsnog ondersteunend en bestaat uit het zo nodig toedienen van vocht, het geven van extra zuurstof en in ernstige gevallen kunstmatige beademing.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Berg, E. van den
Bont, L.
Rubriek Nascholingsartikel
Accreditatie 1 accreditatiepunt
Publicatie 11 december 2017
Editie Praktische Pediatrie - Jaargang 11 - editie 4 - Nummer 4 | Longen

Leerdoelen

Na het lezen van dit artikel:

 • kent u de effecten van de mogelijke geneesmiddelen voor acute bronchiolitis: antibiotica, antivirale medicatie, bronchusverwijders, corticosteroïden, DNAse, heliox, hypertoon zout, immunoglobulinen, leukotrieenreceptorantagonist en surfactant;
 • kent u de rol van monoklonale antilichamen bij de primaire en tertiaire preventie van een RSV-bronchiolitis evenals de rol hiervan in de acute fase van een RSV-bronchiolitis;
 • kent u de uitkomsten en de risico’s van het gebruik van high-flowzuurstoftherapie bij bronchiolitis.