Geaccrediteerde nascholing
Menu

Een evidence-based praktijkvoering

Ervaringen op de kinderafdeling in Zwolle laten zien dat implementatie van een evidence-based praktijkvoering (EBP) heel goed mogelijk is in een drukke algemene praktijk.
Belangrijk om zich te realiseren is dat evidence-based medicine (EBM) geen dogma is dat alleen op grote wetenschappelijke studies leunt. EBM betekent dat medische beslissingen worden genomen op basis van het best beschikbare wetenschappelijke bewijs, juist in combinatie met de ervaring van de clinicus en rekening houdend met de context van de individuele patiënt.
Voor EBP is er een paradigmaverandering nodig in de cultuur: een veilige en zelfkritische werkomgeving, waarin het kenbaar maken van lacunes in kennis wordt gewaardeerd, is essentieel voor EBP.
Probleemeigenaarschap, afdelingbrede training, inbedding in de weekstructuur en lokaal ontwikkelde of toepasbaar gemaakte richtlijnen zijn de kernelementen van een succesvolle implementatie van EBP.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Leerdoelen

Na het lezen van dit artikel:

  • kent u de vijf stappen voor het adequaat toepassen van evidence-based medicine;
  • ziet u in dat een paradigmaverandering, naar een situatie waarin het aangeven van eigen kennislacunes wordt gewaardeerd en aangemoedigd, een voorwaarde is voor een evidence-based praktijkvoering (EBP);
  • kent u de factoren die bijdragen tot een succesvolle implementatie van EBP.