Geaccrediteerde nascholing
Menu

Een excessief huilende zuigeling

Voor de ouders een hele opgave, voor u een uitdaging?

 • 00Inleiding
 • 01Definitie van excessief huilen
 • 02Oorzaken
 • 03Ouder-kindinteractie
 • 04Gevolgen
 • 05Prognose
 • 06Algemene aanpak
 • 07Wie doet wat?
 • 08Plan van aanpak
 • 09Reacties (0)

Samenvatting

Huilen is normaal gedrag bij een zuigeling. Desondanks kan het huilen ertoe leiden dat de ouders ten einde raad zijn. Vaak maken de ouders zich zorgen dat er iets met de zuigeling aan de hand is. Door deze zorgen kan het huilen verder toenemen. In 95% van de gevallen is de zuigeling gezond. Belangrijk voor de ouders is dat er naar hen wordt geluisterd, dat een eenduidige uitleg wordt gegeven over huilen en dat er nazorg wordt geregeld. Wie doet wat in de ketenzorg? En wat voor handvatten hebben de ouders nodig? Samenwerking tussen Jeugdgezondheidszorg, huisarts en kindergeneeskunde is van groot belang.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Leerdoelen

Na het lezen van dit artikel:

 • kent u het belang van het stilstaan bij de zorgen van ouders met een excessief huilende zuigeling;
 • weet u welke factoren de vicieuze cirkel van huilen en vermoeidheid bij het kind beïnvloeden;
 • weet u hoe u deze problematiek kunt aanpakken en wie u daarvoor kunt inschakelen;
 • kent u het belang van het bespreken wat ouders kunnen doen als het hun te veel wordt, om ernstige gevolgen te voorkomen.