Geaccrediteerde nascholing
Menu

Een gezonde planeet voor een gezonde toekomst

Door op 07-12-2022
 • 00Inleiding
 • 01Pijler 1: CO2-emissie terugdringen
 • 02Pijler 2: Circulaire bedrijfsvoering
 • 03Pijler 3: Medicijnresten in oppervlakte- en grondwater verminderen
 • 04Pijler 4: Een gezonde leef- en werkomgeving creëren
 • 05Conclusie
 • 06Reacties (0)

Samenvatting

Klimaatverandering heeft een negatieve impact op onze gezondheid. In de gezondheidszorg merken we daar de gevolgen van. De gezondheidszorg zelf draagt echter ook bij aan klimaatverandering. De sector is verantwoordelijk voor 7% van de CO2-uitstoot en zorgt voor vervuiling van water door medicijnresten. Daarom is de Green Deal Duurzame Zorg opgesteld, een leidraad voor ziekenhuizen en gezondheidsinstellingen om de zorg te verduurzamen. Deze leidraad beschrijft vier pijlers waarop deze verduurzaming moet worden doorgevoerd: CO2-uitstoot verminderen, circulair werken, minder watervervuiling door medicijnen en bevorderen van een gezonde werk- en leefomgeving. Per pijler zijn er landelijk grote en kleine initiatieven en ook kunt u in uw eigen ziekenhuis en leefomgeving dingen verbeteren. Essentieel in het verduurzamen van de zorg is samenwerken. Zoek anderen op om de verduurzaming in uw ziekenhuis naar een hoger niveau te tillen. Samen kunnen we het verschil maken!

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Traa, F.
Janssen, M.
Draaisma, E.
Rubriek Casuïstiek
Accreditatie 1 accreditatiepunt
Publicatie 7 december 2022
Editie Praktische Pediatrie - Jaargang 16 - editie 4 - Nummer 4 | Niet-medische competenties

Leerdoelen

Na het lezen van dit artikel:

 • bent u zich bewust van de impact die de zorgsector heeft op klimaatverandering;
 • kent u de gevolgen van klimaatverandering voor de zorg;
 • weet u wat u samen met anderen kunt doen om te komen tot klimaatbestendige zorg;
 • kent u de pijlers van de Green Deal Duurzame Zorg.