Geaccrediteerde nascholing
Menu

Een jongen met koorts, hoofdpijn, braken en verwardheid

In dit artikel wordt een jongen van 12 jaar met koorts, hoofdpijn, braken en afasie gepresenteerd. Liquoronderzoek toonde een verhoogd leukocyten- en erytrocytengetal, een verhoogde totaaleiwitconcentratie en een normaal glucose. MRI-onderzoek liet frontotemporaal typische afwijkingen zien. Met een positieve PCR op herpessimplexvirus type 1 in de liquor werd de diagnose herpessimplexencefalitis gesteld. De aanknopingspunten om deze relatief zeldzame diagnose te stellen worden beschreven. Het is van belang om zo snel mogelijk de behandeling met aciclovir te starten.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren