Geaccrediteerde nascholing
Menu

Een kleine typologie van regels en richtlijnen: vijf filosofische visies

Door op 11-09-2017
  • 00Inleiding
  • 01Visie 1: regels zijn regels
  • 02Visie 2: regels zijn middelen
  • 03Visie 3: regels zijn ‘gestolde ethiek’
  • 04Visie 4: regels als sociaal contract
  • 05Visie 5: regels zijn vuistregels
  • 06Reacties (0)

Samenvatting

Geneeskunde is een regelgeleide praktijk. Als arts moet je je dus wel tot regels verhouden, door steeds weer te bepalen welke regel je wel of niet gaat volgen en waarom. Maar waarom zou je je aan een regel houden? Wanneer is het gerechtvaardigd om ervan af te wijken? Waar komt de autoriteit van regels vandaan? Hoe ga je om met situaties waarin regels conflicteren?

Het antwoord dat je op dergelijke vragen geeft, zou je je professionele visie op regels kunnen noemen. In dit artikel schets ik een typologie van vijf van dergelijke visies, mede gebaseerd op mijn ervaring in het begeleiden van artsen bij het maken van complexe behandelbeslissingen.
Het achterliggende idee is dat, als je inzicht hebt in de verschillen tussen deze visies en weet waar je zelf staat, het gemakkelijker zal worden je eigen standpunten duidelijk te maken en je inzicht in de achtergronden van het handelen van je collega’s zal vergroten.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Bree, M.J. de
Rubriek Nascholingsartikel
Accreditatie 1 accreditatiepunt
Publicatie 11 september 2017
Editie Praktische Pediatrie - Jaargang 11 - editie 3 - Nummer 3 | Ethiek en recht

Leerdoelen

Na het lezen van dit artikel:

  • kunt u onderscheid maken tussen verschillende visies op regels;
  • kunt u per visie de sterke en zwakke punten benoemen;
  • kunt u deze visies beter herkennen in uw praktijk.