Geaccrediteerde nascholing
Menu

Een tracheacanule bij kinderen

Levensreddend met levensgrote impact

Hoewel kinderen met een tracheacanule een zeldzaam fenomeen zijn, worden ze in de derdelijnszorg nog relatief vaak gezien. Indicaties voor een tracheacanule zijn onder andere: chronische (thuis)beademing, aangeboren of verworven bovenste luchtwegobstructie en ter overbrugging van een complex medisch traject. De zorg voor een kind met een tracheacanule, zowel in het ziekenhuis als thuis, is complex en vraagt veel van alle betrokkenen. Een kind met een tracheacanule loopt een aanzienlijk risico op morbiditeit en mortaliteit. Daarom is het ook voor de algemeen kinderarts van belang kennis te hebben van kinderen met een tracheacanule en te weten hoe te handelen bij acute problemen.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren