Geaccrediteerde nascholing
Menu

Effectiviteit en veiligheid van coffeïne voor apneus bij prematuren

Methylxanthines, waaronder coffeïne, behoren al jaren tot de meest frequent voorgeschreven medicijnen in de neonatologie en zijn effectief in de behandeling van apneus bij prematuren. Onbekend is of coffeïne schadelijk is voor de hersenontwikkeling en daardoor leidt tot toename van overleving in combinatie met meer ontwikkelingsproblemen op de lange termijn. Eén recent gepubliceerde, gerandomiseerde multicenter trial heeft onderzocht of coffeïne de overleving met ontwikkelingsneurologische beperkingen beïnvloedt bij prematuren met een geboortegewicht beneden 1250 gram. In deze trial is zowel naar uitkomsten tot aan ontslag als naar uitkomsten op de gecorrigeerde leeftijd van 18 maanden gekeken. Uit dit onderzoek blijkt dat coffeïne de  incidentie van bronchopulmonale dysplasie vermindert met 36% (number needed to treat [nnt] 13) en leidt tot minder langdurige ademondersteuning en zuurstofgebruik in vergelijking met placebo.  Op de gecorrigeerde leeftijd van 18 maanden was er verbetering in de overleving zonder ontwikkelingsbeperkingen (40,2 versus 46,2%, nnt 16,7) en blijkt de incidentie van cerebrale parese (4,4 versus 7,3%, nnt 34) en mentale ontwikkelingsachterstand (33,8 versus 38,3%, nnt 22) lager dan in de placebogroep. Waarschijnlijk wordt dit gunstige langetermijneffect veroorzaakt door het minder frequent voorkomen van bronchopulmonale dysplasie in combinatie met minder  hypoxische perioden door afname van frequentie en diepte van apneus. Coffeïne is effectief en ook op de lange termijn veilig als behandeling van apneus bij prematuren.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren