Geaccrediteerde nascholing
Menu

Erfelijke huidaandoeningen in de dagelijkse kindergeneeskundige praktijk

 • 00Inleiding: de huid en erfelijkheid
 • 01Patroonherkenning
 • 02 Van huidafwijking via patroonherkenning naar diagnose: enkele oefeningen in patroonherkenning
 • 03Casus: Een jongen met een genodermatose: mozaïcisme voor gevorderden
 • 04Wat te doen bij verdenking op een genodermatose?
 • 05Conclusie
 • 06Reacties (0)

Samenvatting

Hoewel elke erfelijke huidaandoening op zichzelf zeldzaam is, komen erfelijke aandoeningen waarbij de huid betrokken is als groep vrij frequent voor. De kinderarts kan een sleutelrol spelen bij het vroegtijdig signaleren van een mogelijke genodermatose bij een kind met een huidaandoening. Bij het herkennen van een genodermatose speelt patroonherkenning een belangrijke rol. Als eerste wordt besproken hoe vanuit specifieke huidafwijkingen een differentiaal diagnose kan worden opgesteld. Omdat een aantal genodermatosen door een vorm van mozaïcisme ontstaan, wordt mozaïcisme en de verschillende hypotheses over het onstaan hiervan besproken aan de hand van een aantal voorbeelden bij verschillende huidafwijkingen. Tevens wordt beschreven welke vervolgacties nodig kunnen zijn als er vermoeden bestaat op een genodermatose. 

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Vreeburg, mevr. drs. M.
Steensel, prof. dr. M.A.M van
Rubriek Thema artikel
Accreditatie 1 accreditatiepunt
Publicatie 15 juli 2014
Editie Praktische Pediatrie - Jaargang 8 - editie 3 - Nummer 3 | Huidziekten

Leerdoelen

Na het bestuderen van dit artikel:

 • weet u wat een genodermatose is
 • bent u op de hoogte van huidafwijkingen die zouden kunnen passen bij een genodermatose
 • kunt u signaleren dat een huidafwijking wel eens een genodermatose zou kunnen zijn
 • kunt u een mozaïekpatroon op de huid herkennen
 • kunt u onderscheid maken tussen mozaïcisme en een gegeneraliseerd beeld
 • weet u wat bij vermoeden op een genodermatose uw vervolgacties zouden kunnen zijn