Geaccrediteerde nascholing
Menu

Follow-up na alcoholintoxicaties bij tieners

Steeds vaker worden tieners in het ziekenhuis opgenomen met een alcoholintoxicatie. Alcoholintoxicatie is meestal het gevolg van binge drinken. Nederland is een van de landen in Europa met de hoogste prevalentie van binge drinken onder jongeren. Er zijn aanwijzingen dat alcoholintoxicatie schade aan het zich ontwikkelende brein veroorzaakt met ernstige langetermijneffecten. Follow-up van deze groep jongeren is dan ook belangrijk om recidieven te voorkomen en acute en langetermijngevolgen van alcoholintoxicatie op te sporen. Hiervoor is een multidisciplinaire aanpak van kinderarts en (kinder)psycholoog onontbeerlijk en zijn speciale poliklinieken opgericht.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren