Geaccrediteerde nascholing
Menu

Hartfalen bij kinderen

Door op 03-11-2009

Hartfalen bij kinderen is een klinisch beeld dat meestal wordt veroorzaakt door een aangeboren hartafwijking, soms door een hartspierziekte (zoals gedilateerde cardiomyopathie). De verschijnselen waarmee kinderen zich presenteren zijn afhankelijk van de aard en ernst van de onderliggende afwijking en van de leeftijd, maar vrijwel nooit specifiek voor een bepaalde diagnose. In dit artikel worden de fysiologie en pathofysiologie van afwijkingen die aanleiding kunnen geven beknopt besproken. De klinische verschijnselen bij presentatie, die meestal meer afhankelijk zijn van leeftijd dan van onderliggende diagnose, worden besproken voor zuigelingen en oudere kinderen. De behandeling wordt besproken voor de verschillende categorieën afwijkingen. Specifiek wordt ingegaan op de behandeling van ernstig hartfalen secundair aan (gedilateerde) cardiomyopathie, de rol van diuretica, ace-remmers, bètablokkers, aldosteronantagonisten en digoxine, en op de plaats van harttransplantatie.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Dalinghaus, Dr. M.
Rubriek Thema artikel
Publicatie 3 november 2009
Editie Praktische Pediatrie - Jaargang 3 - editie 4 - Nummer 4 | Kindercardiologie