Geaccrediteerde nascholing
Menu

Het eeg in de kindergeneeskundige praktijk

De belangrijkste indicatie voor het aanvragen van een elektro-encefalogram (eeg) is epilepsie. Het eeg kan helpen bij het stellen van de diagnose epilepsiesyndroom en bij het lokaliseren en classificeren van de epilepsie, en kan informatie geven over de prognose. Voor een juiste interpretatie van het eeg is kennis over de leeftijd, het bewustzijn, eventuele provocatiemethoden en informatie over omstandigheden en eventuele medicatie essentieel. Bij kinderen is de leeftijd van groot belang. Epileptiforme activiteit is paroxismale activiteit die bestaat uit pieken, piekgolfcomplexen (zoals bij childhood absence epilepsy), ritmeverandering of vervlakking van het signaal. De epileptiforme ontlading is paroxismaal en goed te onderscheiden van het omringende eeg.
Een stoornis van het achtergrondpatroon is afwijkend, maar niet specifiek voor de oorzaak. Afwijkende (tragere) intermitterende focale activiteit kan een uiting zijn van een lokale cerebrale functiestoornis. Het herkennen van artefacten is erg belangrijk; een video-eeg -registratie kan hierbij helpen.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren